Vývoz rýže z Kazachstánu

V průběhu ledna až května 2022 vyprodukoval Kazachstán 89 tisíc tun rýže, což je o 1,9 % méně než o rok dříve.

Více něž 93 % veškeré produkce v regionálním kontextu připadá na region Kyzylorda (82,8 tisíce tun) a zde byl meziroční nárůst 3,6 %. Takové údaje poskytuje energyprom.kz.

Kromě tohoto pěstitelsky hlavního regionu produkují rýži také oblasti okolo měst Almaty (4300 tun) a Turkestán (1800 tun). V obou regionech byl zaznamenán pokles objemu výroby, v Almaty o 11,8 % a v Turkestánu 3,2krát méně.

Obecně v lednu až prosinci 2021 produkce rýže v zemi vykázala nárůst o 5,7 % ročně, až na 210,7 tisíce tun.

Je pravděpodobné, že letos bude úroda výrazně menší, neboť pokles hladiny v řece Syrdarja neumožnil dostatečné zavlažování na rýžových polích v oblasti Kyzylorda. Vodní deficit způsobil snížení výsevu rýže o 11 tisíc hektarů.

Zdroj: Centrum obchodní informace kapitál. www.kapital.kz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí