Vznik minipivovarů a mikropalíren v Kolumbii bude jednodušší

INVIMA usiluje o rychlejší proces vzniku mikropodniků vyrábějící alkoholické nápoje.

Národní institut pro dohled nad potravinami a léčivy (INVIMA) informoval, že na základě společné práce s Poradním orgánem prezidenta pro konkurenceschopnost a správu veřejného a soukromého sektoru, Ministerstvem zdravotnictví a svazu COLCAS sdružující mimo jiné i mikrovýrobce piva, byl vydán Dekret 1366. Jeho cílem je snížit náklady na postupy, které mikropodnikatelé v odvěví alkoholických nápojů musí podstoupit, aby získali povolení k činnosti. INVIMA se tímto dekretem snaží přispět k ekonomické reaktivaci a chce tak usnadnit regulační proces pro mikropodnikatele vyrábějící alkoholické nápoje, aniž by ale obětovala hygienickou náročnost nutnou pro zaručení nezávadnosti vyráběných a následně konzumovaných výrobků.

V roce 2019 byl s ohledem na potenciál odvětví řemeslné výroby piva v zemi vyhlášen Projekt národního strategického zájmu (ve zkratce PINE) s cílem propagovat a formalizovat více než 255 řemeslných pivovarů ve všech regionech země, které by do roku 2022 mohly vytvořit až 8300 nových pracovních míst.

Podle svazu COLCAS mezi lety 2007 a 2018 zaznamenaly řemeslné pivovary meziroční růst o 46 %. Podle všech nezbytných povolení (čili zcela legálně) bylo ale provozováno pouze 30 % pivovarů.

Stěžejní změny pro mikroproducenty piva a alkoholu jsou stanovení definice řemeslně vyráběného piva, která usnadňuje začlenění těchto výrobků v rámci hygienických a bezpečnostních předpisů, vytvoření diferenciálního tarifu sanitárního registru pro mikropodnikatele, redukce procesu na jedinou sanitární registraci pro různé druhy stejného, čili řemeslně vyráběného piva, prodloužení lhůty pro certifikaci v rámci tzv. správné výrobní praxe BPM na pět let.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Kolumbii.
Zdroj: www.portafolio.co
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl
• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí