Americký Walmart usiluje o dosažení nulové emise napříč všemi svými globálními operacemi

V rámci svých nových cílů se Walmart a jeho nadace zavázaly do roku 2030 chránit, spravovat nebo obnovit nejméně 50 milionů akrů půdy a jeden milion čtverečních mil oceánu.

Společnost tak chce bojovat proti kaskádové ztrátě přírody ohrožující planetu. Walmart plánuje do roku 2035 získat dostatek větrné, solární energie pro napájení svých zařízení 100% obnovitelnou energií.

Prodejce bude rovněž pracovat na elektrifikaci a nulování emisí všech svých vozidel, včetně dálkových nákladních vozidel, a zároveň přecházet na chladničky s nízkým dopadem na chlazení a elektrifikovaná zařízení pro vytápění uvnitř svých obchodů, klubů a distribučních center. To by mělo být kompletně dokončeno do roku 2040. 

Zdroj: https://www.foxbusiness.com/economy/walmart-climate-change
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chicago
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Spojené státy americké