Žabka v Polsku zavádí EKOmaty na sběr plastových lahví a plechovek

Řetězec Žabka má okolo 6800 prodejen a na trhu působí již 21 let. S obchodem spolupracuje 5000 franšízantů.

78156210-120.jpgSíť obchodů Žabka vnímá důležitost sociální odpovědnosti a spouští nový projekt týkající se recyklace plastů a plechovek. Ve spolupráci s firmou Żywiec Zdrój se zástupci Žabky dohodli na instalaci EKOmatů, které budou dodány do konkrétních poboček Žabky ve Varšavě a Poznani. Automaty jsou určeny ke sběru plastových a kovových nápojových obalů. Z nich budou vyrobeny obaly nové. Zákazníci budou za vrácení odměněni body v aplikaci Žabky. Kromě zmíněného projektu uvádí Žabka na svých výrobcích také informace o tom, jak obaly správně třídit. Veškeré obaly na nápoje a vodu dané značky jsou vyrobené také z ekologického materiálu. Snaží se tím své zákazníky učit dobrým environmentálním návykům a napomáhá jim k tomu, aby se aktivně malými krůčky snažili o ochranu životního prostředí. Řetězec Žabka má okolo 6800 prodejen a na trhu působí již 21 let. S obchodem spolupracuje 5000 franšízantů.

Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko.
Zdroj: https://www.dlahandlu.pl/
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí
• Teritorium: Polsko