Zahraniční obchod se Spojeným královstvím poklesl, vývoz do Irska naopak roste

I přes pokračující pandemii a vliv brexitu v prvním kvartálu roku 2021 můžeme sledovat pozitivní trendy v zahraničním obchodě České republiky a Spojeného království. Ještě o poznání lépe je na tom obchod ČR s Irskem.

V meziročním srovnání prvního kvartálu můžeme pozorovat, že Česká republika, i přes pokračující pandemii, zvýšila svojí celkovou hodnotu vývozu téměř o 11 % a celkovou hodnotu dovozu o zhruba 8 %.

Česká republika celkem1Q 20201Q 2021
Vývoz ČR (tis. Kč)1 103 392 0001 221 750 475
Dovoz ČR (tis. Kč)995 668 0001 075 968 386
Zdroj: ČSÚ

Obchod s Velkou Británií je v meziročním porovnání kvartálu záporný, vývoz do Velké Británie klesnul o 2 % a dovoz klesnul téměř o 11 %. I přes tyto nepříznivá čísla došlo od začátku roku k výraznému meziměsíčnímu zlepšení jak vývozu, tak i dovozu se Spojeným královstvím. Můžeme tak očekávat i posun celkových hodnot do kladných ukazatelů v nadcházejících měsících. 

Spojené království1Q 20201Q 2021
Vývoz z ČR (tis. Kč)50 217 00049 171 347
Dovoz do ČR (tis. Kč)17 231 00015 370 223
Zdroj: ČSÚ

Obchod s Irskem dosáhl relativně velkého růstu v tomto měřeném období. Celkový vývoz do Irska vzrostl o 24,5 % a celkový dovoz z Irska o téměř 13 %.

Irsko1Q 20201Q 2021
Vývoz z ČR (tis. Kč)6 318 0007 868 998
Dovoz do ČR (tis. Kč)4 588 0005 172 947
Zdroj: ČSÚ

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/brexit

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Velká Británie.
• Teritorium: Evropa | Irsko | Velká Británie | Zahraničí