Západní Austrálie hodlá zásobovat Evropu vodíkem

Obě strany analyzují vybudování distribuční sítě mezi Západní Austrálií a Evropou. Rotterdam předpovídá, že do roku 2050 bude přes jeho přístav putovat 20 milionů tun vodíku ročně. Z toho bude 90 % importováno.

Západní Austrálie pod vedením premiéra Mark McGowan podepsala s přístavem Rotterdam v Nizozemsku memorandum o společné spolupráci na vybudování distribuční sítě vodíku. 

Ilustrační fotografie

Přístav Rotterdam je největším v Evropě a zároveň největším světovým přístavem mimo východní Asii. Má velké ambice stát se významným distribučním bodem pro import vodíku. Oproti tomu Západní Austrálie má veliké ambice stát se světovým leaderem v exportu vodíku získaného z obnovitelných zdrojů.

Obě strany tak momentálně společně analyzují vybudování distribuční sítě mezi Západní Austrálií a Evropou, a to od samotné produkce vodíku, jeho uskladnění, transportu i využití. Ministryně Alannah MacTiernan která má pod sebou vodíkový průmysl, zdůraznila, že její vláda se zavázala zajistit, že se Západní Austrálie stane významným světovým exportérem vodíku.

Vláda již vyčlenila 160 milionů australských dolarů na podporu vodíkového průmyslu v Západní Austrálii a výstavbu vodíkových center v oblasti Pilbara. Pokud vláda schválí výstavbu těchto center, zároveň by tím v regionu vytvořila pro vysoce a středně kvalifikované pracovníky přibližně 2000 pracovních míst.

V květnu tohoto roku dokonce vláda premiéra McGowan předpověděla, že huby by mohly do roku 2030 celkem produkovat 100 GW energie ze solárních a větrných zdrojů. Do roku 2040 by se pak kapacita zdvojnásobila. Kabinet má navíc další návrhy pod jmenovkou Asia Reneweable Energy Hub, kde plánuje bojovat za navýšení jejich kapacit. Jedná se o vodíkové projekty Australana Andrewa Twiggy Forresta, které zahrnují například další návrh v o oblasti Pilbara na elektrárnu o kapacitě 40GW.

Výkonný ředitel přístavu Rotterdam Allard Castelein řekl, že v současné době je 13 % z celkové poptávky Evropské Unie importováno právě přes jeho přístav, a zdroje těchto energií se postupně změní z fosilních paliv na obnovitelné. Castelein dále předpovídá, že do roku 2050 bude přes přístav putovat 20 milionů tun vodíku ročně.

Z toho bude 90 % importováno. A i přesto, že vzdálenost mezi Austrálií a Evropou působí enormně, Allard věří, že excelentní podmínky na červeném kontinentě, zejména množství slunečních paprsků, větru, využitelného prostoru a v neposlední řadě vládní investice, zajistí konkurence schopnost Austrálie na trhu s vodíkem.


Zdroj: https://reneweconomy.com.au/
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie.