Započala výstavba plynovodu mezi Srbskem a Bulharskem

Výstavba spojovací části plynovodu mezi Srbskem a Bulharskem byla započata úsekem mezi městy Niš a Dimitrovgrad, které leží na hranici s Bulharskem.

Termín pro dokončení stavebních prací je v říjnu roku 2023. Celková délka budovaného dvousměrného plynovodu bude 170 kilometrů, z čehož 109 kilometrů povede na území Srbska.

Ilustrační fotografie

Předpokládaná kapacita produktovodu je 1,8 miliardy kubíků zemního plynu ročně. Hodnota celého projektu se odhaduje na 85,5 milionu eur. Z této částky pokrývá 25 milionů eur půjčka Evropské investiční banky, dalších 49 milionů tvoří prostředky z IPA fondu EU a 11 milionů eur půjde z rozpočtu Srbska a firmy Srbijagas. 

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Nový plynovod má zajistit dodatečných 80 % kapacity dovozu zemního plynu ve srovnání se současnou roční spotřebou Srbska. Plynovod spojující srbský Niš a bulharskou Sofii má spolu s nově budovaným plynovodem mezi Řeckem a Bulharskem přispět k diverzifikaci energetických zdrojů v oblasti Západního Balkánu a rozšířit kapacity zásobování.

Srbská premiérka Brnabić uvedla, že uvedení do provozu nového produktovodu bude mít pozitivní vliv na snahy o zlepšení kvality vzduchu a snížení škodlivých části, které v Srbsku do vzduchu uvolňuje nadměrné spalování fosilních paliv.

Zdroj: rs.N1info.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Srbsko | Zahraničí