Zastoupení průmyslu v brazilské ekonomice se stále snižuje

Podíl průmyslu na hrubém domácím produktu Brazílie se v posledních letech postupně snižuje a pandemie to nijak nezměnila. Zemědělství naopak roste.

Deindustrializace brazilské ekonomiky se od 50. let dostala na nejnižší hodnoty. Zastoupení zpracovatelského průmyslu na HDP v poměru 11,3 % z prvního čtvrtletí je nejnižší od roku 1947.

Pokles trvá kontinuálně již od roku 2000. Naopak nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel v polovině 80. let kdy byl 24,48 %. Pokud zpracovatelský průmysl rozšíříme také o těžební, stavební a energetický, uvidíme zastoupení na HDP ve výši 20,4 % v roce 2020. V roce 2019 to bylo 21,4 %.

Nebývale svůj podíl na HDP v průběhu pandemie navýšilo zemědělství. Vysoká celosvětová poptávka po komoditách, jako jsou sója, kukuřice a masné výrobky společně s investicemi do chytrých technologií, které dokáží monitorovat zavlažování, škůdce či plísně na plodinách, a díky nimž roste výtěžnost zemědělských ploch, zvýšily zastoupení sektoru na HDP z 5,1 % v roce 2019 na 7,9 % v prvním kvartálu roku 2021.

Výrazný růst v zemědělství byl současně zapříčiněn poklesem zastoupení služeb, které i přes pokles v průběhu roku 2020, v prvním čtvrtletí roku 2021 opět začaly nabírat na síle.

Studie Institutu studií pro průmyslový rozvoj (Iedi) upozornila na nízkou produktivitu a konkurenceschopnost brazilského průmyslu. „Od začátku 21. století je podíl brazilského průmyslu na jejím HDP pod světovým průměrem a stále se snižuje. Jde o dlouhodobý proces, na kterém se podílejí různé aspekty jako přístup vlády, složitá byrokracie, ale i tzv. náklady Brazílie, které vycházejí z vysokých daní a nákladů na pracovní sílu,“ uvádí studie.

Podíl průmyslu tak klesá nejen s vyšším zastoupením služeb a růstem zemědělství, ale také s odchody mezinárodních firem z brazilského trhu.


Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie
Zdroj: g1.globo.com
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí