Zdroj: CzechTrade

Zástupci EU jednali v Brazílii o možných budoucích změnách v přístupu na obchodní trh

Delegace EU, diplomaté, zástupci obchodních komor zemí EU a zástupci evropských společností v Brazílii diskutovali možné změny v přístupu na trh s nově zvoleným prezidentem.

Dne 8. prosince uspořádala francouzsko-brazilská obchodní komora v Sao Paulu jednání na téma hospodářské a obchodní politiky za vlády nově zvoleného prezidenta Luize Inácio Lula da Silvy. Mezi přednášejícími byla Vera Thorstensen, která analyzovala vývoj ekonomiky zemí EU v rámci obchodní spolupráce s Brazílii a poukázala na hlavní překážky v uzavírání nových obchodních kontraktů.

Ilustrační fotografie | Zdeněk Havel (MF)

Za hlavní problém označila nevoli spolupráce evropských a brazilských regulačních orgánů a evropskou zelenou politiku, ze strany brazilské pak ochranu národního průmyslu, jehož části nejsou příliš nakloněny importu.

Pro komoru je nyní prioritou, aby vešla v platnost Dohoda o volném obchodu mezi EU a Mercosurem, jejíž přijetí bylo pozastaveno kvůli ničení životního prostředí, zejména v závislosti masivního ničení Amazonie. Nově zvolený prezident Lula se nechal slyšet, že Dohodu by chtěl uzavřít během prvních šesti měsíců svého mandátu.

Jednání se zúčastnili zástupci obchodně-ekonomického úseku Generálního konzulátu České republiky v Sao Paulu i zahraniční kanceláře CzechTrade.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie. 
Zdroj: exame.com

• Oblasti podnikání: Investice | Obchod | Ostatní
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí

Doporučujeme