Zavedení nových bankovních karet v Jižní Africe by mohlo vést k problémům

Rezervní banka přišla s návrhem vytvoření platebních karet, které by šly použít pouze v JAR a sousedních zemích. To by, mimo jiné, mělo umožnit levnější transakce, než jaké nabízejí dominantní hráči, jako jsou Visa a Mastercard. SARB uvedla, že většina Jihoafričanů nepotřebuje kartu, kterou lze použít v zámoří. To vyvolává otázku ohledně možnosti vývoje nových karet jako levnější alternativy k současným kartám – zejména tedy pro spotřebitele, kteří neuzavírají globální internetové transakce nebo nepoužívají karty za hranicemi Jižní Afriky nebo mimo Jihoafrické rozvojové společenství (SADC).

FMF však uvedla, že zavedení domácích specifických karet nezajistí, aby Jihoafričané dostávali buď lepší služby, nebo nižší skutečné náklady. Podle ní by vstup SARB na tento trh mohl narušit tržní strukturu a inovativní procesy pro všechny budoucí kartové systémy ať už mezinárodní, nebo domácí. Podobné problémy by mohly vyvstat, kdyby rezervní banka nevstoupila, ale navrhla a tím předurčila tržní strukturu systému domácích karet. Nadměrné zapojení regulačního orgánu do tržního designu riskuje, že lepší návrhy plynoucí z podnikatelské činnosti budou zakázány. Riskovalo by to také závislost na cestě od obchodního modelu, který je při adaptaci na neustále se měnící ekonomické prostředí potenciálně více závislý na regulačních procesech než na tržních procesech.

Skutečnost, že v současné době v Jihoafrické republice nefunguje domácí kartový systém, není známkou selhání trhu. Pokud je finanční trh přiměřeně prostý regulačních omezení a neexistují žádné významné obavy o národní bezpečnost, pak je absence domácího kartového schématu tržním úspěchem. Pokud by však lidé nadále toužili po zavedeních takových karet, pak by nejpřínosnější cestou bylo odstranění překážek regulační a fiskální politiky vstupu a hospodářské soutěže. Podle FMF by se příslušné orgány měly v tomto případě inspirovat v USA, odkud pochází většina velkých karetních hráčů.

Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade JAR.
Zdroj: businesstech.co.za

Pravidelné novinky e-mailem