ŽĎAS bude v Rusku stavět elektrárnu

International Investment Bank (IIB) schválila neodvolatelné záruky společnosti ŽĎAS na projekt zahrnující návrh, výstavbu a instalaci elektrárny v ruské železárně a ocelárně Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK).

Hodnota projektu je 172 mil. eur. Transakce umožní společnosti ŽĎAS vytvářet nová pracovní místa a posilovat pozice ve strojírenství. MMK tím dokončí etapu modernizace a využitím vysokopecního plynu jako paliva pro novou elektrárnu výrazně sníží negativní dopad na životní prostředí.

Zpracoval: CzechTrade Rusko se sídlem v Moskvě.
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí