Zdroj: CzechTrade

Zdravotní systém v Kolumbii patří mezi 10 nejlepších na světě

Kolumbijská republika patří do první desítky zemí na světě s nejlepším zdravotním systémem. Nicméně i tak má určité nedostatky, a to především z hlediska infrastruktury.

Reforma zdravotního systému je v Kolumbii dlouholetým tématem politického dění. Od sestavení kabinetu nové vlády Gustava Petra se dokonce mluví o zadání nového projektu na rok 2023 ohledně částečné transformace zdravotnického sektoru. 

Ilustrační fotografie

Výsledky Indexu zdraví deníku The Economist z loňského 11. října, které berou v úvahu 37 ukazatelů o různých nástrojích vlád ke snížení nerovnosti ve zdravotních systémech, dokládají, že kolumbijský zdravotní systém je v porovnání s ostatními státy světa na velice dobré úrovni. Například ukazatel, který hodnotí inkluzi na základě vládní politiky, se země umístila v první desítce se skórem 86,9 bodů ze 100.

V ostatních ukazatelích, které měřily zdraví jako prioritu, sledování nerovností v systému, daně z alkoholu a tabáku, zranitelné skupiny obyvatelstva a další, se Kolumbie po Thajsku, Kanadě, Jižní Koreji, Spojeném království a Francii umístila na šestém místě. V první desítce byly dále také Austrálie, Čína a Filipíny.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Posledním ukazatelem, který stojí za zmínku, jsou výdaje každé domácnosti na všeobecný přístup ke zdraví, přičemž zde se bere v úvahu, že čím vyšší náklady jsou, tím méně inkluzivní je daný zdravotní systém státu. Podle tohoto měření Kolumbie získala skóre 67,9 bodu, což představuje jen o dva procentní body menší hodnotu, než má například Kanada a přibližně o 4 % vetší hodnotu, než byl celkový průměr ze všech států.

Nicméně ukazatel s nejhoršími výsledky se týkal tamní kolumbijské infrastruktury a kulturních zvyklostí. To znamená, že by se Kolumbijská republika měla do budoucna zaměřit právě na vylepšení oblasti dopravní podpory zdravotnického personálu či nemocnic.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí