Zdravotnictví – statistický přehled

Dokument Zdravotnictví v rubrice Oborové informace přináší členění zdravotnických organizací podle zřizovatele, statistické publikace týkající se této problematiky a další zdroje dat vedle Českého statistického úřadu (ČSÚ).Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy podle příslušného zákona. Zdravotnická zařízení je možno členit z hlediska zřizovatele na:

státní – zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, ostatní centrální orgány

nestátní – zřizovatelem je kraj, město (obec), církev, jiná právnická osoba, fyzická osoba

Vývoj v roce 2017

V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na zdravotní péči v České republice 387,4 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 25,8 mld. Kč (7,1%), tj. nejvíce od roku 2010, kdy má ČSÚ k dispozici srovnatelné údaje o výdajích na zdravotní péči podle mezinárodní metodiky SHA 2011. V letech 2010 až 2017 rostly celkové výdaje na zdravotní péči v běžných cenách v průměru o 2,14 % ročně.

Od roku 2010 včetně bylo za zdravotní péči v Česku vynaloženo celkem téměř 2 809 miliard korun z toho v posledních pěti letech (2013 až 2017) to byl cca jeden bilion a tři čtvrtě (1 795 mld. Kč).

Průměrné výdaje na zdravotní péči vztažené na jednoho obyvatele ČR vzrostly od roku 2010 z 31 767 Kč na 36 582 Kč v roce 2017 (tj. o 15,1 %; 4,8 tis. Kč). V mezinárodním srovnání při přepočtu na eura, jsou výdaje na zdravotní péči přepočtené na 1 obyvatele například ve Švédsku nebo v Dánsku – kde v roce 2016 dosáhly cca 5 tisíc EUR – více než 4násobné v porovnání s Českou republikou, kde dosáhly 1,2 tisíce EUR bez započtení výdajů na dlouhodobou sociální péči.

V České republice působilo v roce 2017 sedm zdravotních pojišťoven. Za zdraví více než 10,4 mil. klientů zaplatily 252,2 mld. Kč. Nejdražšími klienty byli muži ve věku 65–69 let. 

Pravidelné novinky e-mailem