Zemědělský příjem Rakouska mírně vzrostl

V roce 2020 se příjem zemědělských producentů zvýšil o 1,4 procenta na 28 368 EUR na podnik.

Příjmy rakouského zemědělství a lesnictví v loňském roce 2020 mírně vzrostly. Podle Ministerstva zemědělství stouply příjmy o 1,4 procenta na průměrných 28 368 eur na podnik. Účetní data 1 939 zemědělských a lesnických podniků byla vyhodnocena v rámci „Zelené zprávy 2021“.

K mírnému nárůstu příjmů přispěly podle ministerstva následující důvody: Vyšší výnosy přinesla vyšší sklizeň obilí. Pozitivní vliv mělo také zvýšení ceny olejnin, vyšší výnosy v mlékárenském průmyslu a růst cen v ovocnářství, a to i navzdory jeho objemovým ztrátám. Rozšíření produkce chovu prasat vedlo k vyšším příjmům navzdory nižším cenám masa. Stabilizační účinek měla také opatřením vlády během korony.


„Ačkoliv vývoj vypadá na první pohled pozitivně, příjmy farmářů již roky stagnují
,“ uvedla ve vysílání ministryně zemědělství Elisabeth Köstinger (ÖVP). S ohledem na současné vyjednávání mezi maloobchodníky a výrobci potravin vyzvala ministryně ke „spravedlivým cenám.“

Negativní dopad na příjmy zemědělců měla nižší těžba dřeva a vysoký podíl dřeva znehodnoceného kůrovcem, vyšší odpisy technického vybavení a zvýšené výdaje na chov zvířat.

Předseda Rakouské zemědělské komory Josef Moosbrugger hovoří o stabilizaci, ale stagnaci. „Je pozitivní, že se nám i přes koronovou krizi a turbulence na trhu podařilo podruhé za sebou vhodnými podpůrnými opatřeními stabilizovat příjmy zemědělců.“ Negativní skutečností však zůstává, že v příjmech jiných oborů je trend dlouhodobě stoupající, v případě zemědělství však zůstává situace napjatá.

„Cenové boje dodavatelů a dovoz potravin s nízkými výrobními standardy, který narušuje konkurenci, musí být konečně minulostí,“ zdůraznil Moosbrugger. Upozornil také, že odhad vychází z průměru a že i sami zemědělci bojují s rostoucími životními náklady.

Podle ředitele Zemědělského svazu ÖVP Norbert Totschniga je růst cen a konkurenční tlak na národní trhy patrný i v globálním měřítku. Příležitosti vidí například v tlaku na regionalizaci a lepším označování původu potravin. Tomu se však potravinářský průmysl vehementně brání.

Zpracoval
kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: Wiener Zeitung 
• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí