Zemědělství může přidat 11 miliard dolarů kanadské ekonomice do roku 2030, jsou ale zapotřebí změny

Podle zprávy od Royal Bank of Canada (RBC) musí Kanada navýšit investice v zemědělských technologiích a řešit nedostatek pracovní síly na farmách, aby se jí podařilo naplnit její potenciál.

Kanadské zemědělství má potenciál do roku 2030 dosáhnout hodnoty až 51 miliard dolarů v rámci HDP, což by dokonce převýšilo hodnotu automobilového a leteckého průmyslu dohromady. Nicméně, pro docílení tohoto úspěchu je zapotřebí určitých změn. Podíl kanadských zemědělských produktů na světovém exportu za posledních 20 let poklesl, a to ve prospěch rozvíjejících se zemí jako je Čína, Indie, Indonésie či Brazílie.

Podle viceprezidenta RBC je nutné zdůrazňovat, že zemědělství je pro Kanadu strategickou oblastí. Největší mezerou je málo investic do nových vyspělých technologií v zemědělství. Zde Kanada zaostává jak za USA, tak i za Indií a Brazílií. Problémem je také nedostatek studijních oborů v oblasti zemědělství, a tedy i nedostatek mladých kvalifikovaných pracovníků, tím pádem stárnoucí a postupně ubývající pracovní síla v tomto sektoru.

Zdroj: Calgary Herald
Vypracoval tým pracovníků CzechTrade Calgary

Pravidelné novinky e-mailem