Zemní plyn je klíčová komodita pro ekonomický rozvoj Mexika

Mexická ekonomika je založená na výrobním sektoru a exportu. Dodávky energie jsou pro hospodářský růst i zaměstnanost klíčové, přičemž zemní plyn hraje v zásadní roli.

Plyn je jedním z faktorů ekonomického růstu a rozvoje. V Mexiku navíc více než 50 % elektřiny pochází právě ze zemního plynu, který je také jedním z hlavních vstupů pro průmyslová odvětví. Poptávka po plynu, a to jak ze strany státní společnosti CFE, tak i soukromých výrobců energie, stále stoupá. V roce 2020 dosáhl import historického maxima.

Federální státy a města, která využívají zemní plyn ve větší míře, zaznamenávají větší vytváření pracovních míst, rozvoj nových příležitostí a dosahují vyšší míry ekonomického růstu než státy a města, která nemají dostatečný přísun zemního plynu. Projekty, které umožní dodávky plynu také na jihovýchod země, budou mít pozitivní dopad na rozvoj ekonomiky nejen v těchto oblastech ale také v celé zemi.

Mexiko má výhodnou geografickou pozici, má totiž své vlastní zdroje zemního plynu. Nicméně ty si vyžadují významné investice do průzkumných činností i samotné těžby. Výzvou zůstává zlepšení plynové infrastruktury, a to zejména co se týče uskladňování a distribuce. Zlepšení infrastruktury je klíčové pro zlepšení energetické bezpečnosti. Většinu zemního plynu Mexiko aktuálně dováží od svého severního souseda. Nicméně, systém uskladňování plynu je v zemi kritický, jelikož nemá dostatečné skladovací kapacity. V případě přerušení dodávek ze strany Spojených států má Mexiko rezervy pouze na tři až čtyři dny.

Vývoj nové infrastruktury kombinuje fyzické a virtuální kanály. Zkapalněný zemní plyn lze přepravovat nákladními automobily s využitím stávajících dálnic. Je však třeba vytvořit novou infrastrukturu a propojit ji se stávající sítí. Jedná se o efektivní způsob, jak dostat plyn do regionů, které to potřebují.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: www.eleconomista.com.mx 
• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí