Ženy za dotace, dotace za ženy

Gendrová rovnováha po holandsku

Trend zaměstnávání žen a jejich zapojení do podnikatelské a veřejné sféry, jež zavedlo již před několika lety svými genderovými normami Švédsko a další skandinávské země, je tématem téměř všech evropských zemí a úspěšně dorazil do Nizozemska.
Jedním z průkopníků, kteří přešli od teorie k praxi, je iniciativa capital venture společností – spolek 25 investičních společností, které se soustřeďují na financování mladých společností a start-upů. Jejich klienti jsou typicky tech-venturové společnosti včetně Inkef Capital, Endeit Capital, TIIN Capital nebo regionální subjekty.
„Venture capital skupiny budou financovat pouze ty společnosti, ve kterých pracuje minimálně 35 % žen“, oznámil deník Financieele Dagblad. Výsledky průzkumů ze začátku tohoto roku svědčí totiž o zcela opačné bilanci – pouze 1,6 % „ženských“ společností, tedy společností založených či vedených ženami, je v Nizozemsku příjemcem investic. 
Keen Venture Capital, jeden z pětadvaceti investorů iniciativy venture kapitálových společností, volá po „viditelném“ poměru mezi muži a ženami a má v plánu jasně podporovat ty společnosti, které podporují genderovou rovnost. „Interně jsme si stanovili lhůtu tří let na realizaci tohoto cíle. Dle našich studií dosahují smíšené týmy vyšších výsledků a dlouhodobě vyšší výkonů“, prohlásil šéf Keen Venture Capital.
Iniciativa venture kapitálových společností aktuálně čeká na analýzy dotázaných společností – ačkoli již nyní je jasné, že výsledky se nepřiblíží ani 35 % – aneb má zodpovědět otázku „jak špatně na tom jsme“.
Princ Konstantin Oranžský, ambasador pro start-up v Nizozemsku, je jedním ze zakladatelů iniciativy. Právě on neustále zdůrazňuje důležitost důkladného výběru vhodných kandidátů jakožto příjemců dotací. „Lidé často spekulují o kvalifikovanosti a schopnost žen-manažerek a jak nejlépe zkombinovat pracovní a rodinný život. Muži jsou obecně posuzováni dle jejich ambicí a plánů do budoucnosti. To je nutné změnit.“
Tak uvidíme, jak se Nizozemsku se zapojením žen do pracovního procesu na managerských postech vyrovná. Je pravdou, že tříprocentní nezaměstnanost je v Nizozemsku silně ovlivněna téměř 70 % ženami, které pracují i při plnění mateřských povinností. Nicméně pravdou je, že v drtivé většině pčípadů jsou matky zaměstnány buď na poloviční úvazek či na pozitcích v marketingu, lidských zdrojích či back office. Na pozicích vyššího managementu stále dominují muži.

Zdroj:  finacieele dagblad
Sestavil tým zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

 

Pravidelné novinky e-mailem