Živnostníci si připlatí i letos. Zálohy na zdravotní pojištění rekordně narostly

Pro drobné živnostníky, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, nemá stát dobrou zprávu. V roce 2022 se jim zálohy na pojistné zvedly výrazněji než loni, a to u obou typů pojistného. Významně více platí i na paušální dani.

Zatímco pro rok 2021 se zvýšily zálohy oproti loňsku nepatrně – živnostníci platili sociálce i zdravotní pojišťovně dohromady o 85 korun měsíčně víc než v roce předchozím – pro rok 2022 se minimální odvody navyšují podstatně více.

Připomínáme, že zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění musíte platit už za leden, tedy do 8. února! Je to o 234 korun měsíčně více než loni, tedy 2 627 korun.

Důvodem je rychlejší růst průměrné mzdy, která je pro výši záloh určující. Celkově si OSVČ (na nejnižších možných zálohách) připlatí 487 korun měsíčně.

Platby se zvyšují každoročně

Živnostníci už si nicméně zvykli, že je zvyšování plateb standardem. Za posledních patnáct let narostly u obou pojištění zhruba o dvě třetiny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo už v polovině září návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu... Právě z něj mimo jiné vyplývá, jak vysoké budou minimální zálohy na zdravotní a sociální pojistné a také paušální daň.

Kdo platí minimální zálohy

Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které s podnikáním v daném roce začínají, případně ti, jejichž roční hrubý zisk nepřesáhl dvanáctinásobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2021 je průměrná mzda stanovena na 35 441 korun. Roční hrubý zisk plátců minimálních záloh tedy musí být nižší než 425 292 korun (12 x 35 441). Pro rok 2022 to bude dokonce 466 932 korun (38 911 x 12).

Více si přečtěte v článku Kdo a kdy platí zálohy na povinná pojištění. Jaké sankce hrozí opozdilcům?

Pro rok 2022 je tedy průměrná mzda stanovena vládou na 38 911 korun (oproti loňským 35 441 korunám).

„Princip pro výpočet sazeb zůstává stejný jako v uplynulých letech. V případě minimálních záloh je to u zdravotního pojištění 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy a u sociálního pojištění 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy,“ připomíná daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Průměrná mzda (PM) se stanovuje jako součin tzv. všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) za předchozí rok, který činí 36 119 korun, a koeficientu pro úpravu VVZ (v roce 2022 1,0773). Rozhodná průměrná mzda bude 36 119 x 1,0773, což je 38 911 korun. Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ u soc. pojištění 25 procent z průměrné mzdy. Měsíční záloha je 29,2 procenta z této částky. U zdravotního pojištění je to 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy.

Jak přesně se vypočítají zálohy?

Minimální měsíční zálohy u odvodů pro ČSSZ se proto v roce 2022 zvýšily na 2841 korun. Jinými slovy: drobní živnostníci, jejichž hrubý zisk nepřesahuje průměrnou mzdu, zaplatí na zálohách o 253 korun měsíčně víc než loni.  Nárůst je tak zhruba šestkrát vyšší než mezi léty 2020 a 2021.

Rekordně narostly také minimální zálohy na zdravotní pojištění. Od ledna hradíte měsíčně o 234 korun více než letos, a to 2 627 korun.

Pro placení zdravotním pojišťovnám platí, že se zvýšené pojistné hradí od začátku nového roku. Zálohy fungují zpětně, takže novou sazbu uhradíte zdravotní pojišťovně již v únoru. Splatnost minimální zálohy je vždy do osmého dne následujícího měsíce.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu

Účast na zdravotním pojištění je ze zákona povinná a nemůže být nahrazena komerčním pojištěním. Na trhu nicméně působí sedm zdravotních pojišťoven a jednou za rok je možné zdravotní pojišťovnu změnit. Pokud jste plátci vyšších než minimálních záloh, ty se vám zvyšují (případně snižují) na základě předložení nového přehledu o příjmech a výdajích za daný rok.

Podnikáte-li prvním rokem, platíte minimální zálohu automaticky. Příklady najdete v článku Kdy a kdo platí zálohy na povinná pojištění?

O více než 500 korun bude vyšší i paušální daň

Od roku 2021 mohou OSVČ s ročním příjmem do jednoho milionu korun plnit své daňové povinnosti týkající se daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění formou jedné platby – tzv. paušální daně. Neodevzdávají pak (kromě daňového přiznání) ani přehledy ČSSZ a zdravotní pojišťovně.

Na druhou stranu tím ztrácí tito živnostníci možnost uplatňovat slevy na dani, daňová zvýhodnění a nezajímají je ani nezdanitelné položky.

Paušální odvod se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun měsíčně.

V roce 2022 tak paušální daň vyšplhala na 5 994 korun měsíčně (3 267 Kč sociální, 2 627 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Loni OSVČ hradily 5 469 korun.

Hlídejte si termíny. Vyhněte se sankcím!

Velká část živnostníků platí zálohy prostřednictvím trvalého příkazu a peníze odcházejí z jejich bankovních účtů. Pokud nechcete doplácet a zároveň hradit penále, měli byste si hlídat příslušné termíny a trvalý příkaz včas změnit.

Podrobnosti k sankcím na BusinessInfo.cz

Loni se změnily i termíny, dokdy musí mít Česká správa sociálního zabezpečení peníze na důchodové (sociální) pojištění na účtu. Podle nového znění zákona musíte zálohu za daný měsíc zaplatit do jeho konce. U sociálního pojištění je nicméně rozhodující odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Měsíční zálohu v nové výši odvedete až za měsíc, kdy odevzdáte přehled za rok 2020 (většinou v dubnu).

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika