Zjednodušená kontrola zboží při dovozu do Izraele přinese výraznou úsporu

V současné době v Izraeli existuje přibližně 500 oficiálních standardů, které podléhají importnímu regulačnímu režimu na různých úrovních.

Více než 200 z nich je v nejpřísnější kontrolní skupině, tzn. že každá zásilka je při příchodu do Izraele kontrolována. Dalších 170 norem je ve skupině druhé, která vyžaduje předběžnou kontrolu zboží a povinnost dovozce předložit prohlášení o shodě s danou normou a testovaným modelem. U třetí, nejmírnější skupiny, je požadováno pouze prohlášení dovozce o splnění konkrétních standardů.

Izraelský ministr hospodářství Amir Peretz podepsal dne 21.2.2021 návrh zákona, který umožní reformu testovacího režimu produktů dovážených do země. V rámci reformy zůstane v první skupině pouze 150 norem a zbytek bude klasifikován ve skupinách 2 a 3. Reforma zahrnuje zboží ze segmentů elektroniky, bílých spotřebičů, klimatizačních zařízení, svítidel, různých typů baterií atd. Ministr Peretz zároveň požaduje, aby všechny výrobky určené pro děti zůstaly v nejpřísnější testovací skupině z důvodu všeobecné ochrany zdraví a bezpečnosti. Reforma bude provedena ve třech fázích v průběhu následujících dvou let.

Zjednodušené testování povede ke snížení nákladů dovozců a urychlí distribuci produktů. Očekává se, že se tyto náklady přenesou na spotřebitele a sníží ceny výrobků (úspora odhadem dosáhne asi 300 milionů šekelů). Usnadnění by mělo také podpořit vstup nových hráčů na trh a zvýšit konkurenci, což by mělo také vést ke snižování cen.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael.
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí