Zjednodušení pravidel pro elektronickou komunikaci v roce 2014

Česko patří mezi země, kde podnikatelé ztratí nejvíce času s daňovým přiznáním a dalšími administrativními kroky. Novela daňového řádu účinná od 1. ledna 2014 přináší zjednodušení pravidel pro elektronickou komunikaci, která umožní alespoň částečně administrativu zrychlit.Novela daňového řádu účinná od 1. ledna 2014 přináší zejména zjednodušení pravidel pro elektronickou komunikaci. Konkrétně se jedná o zavedení možnosti činit tzv. formulářová podání (např. daňová přiznání apod.) prostřednictvím daňového portálu s využitím údajů, které společnost používá k přihlášení do své datové schránky.

Společnost tedy bude moci s využitím přihlašovacích údajů ke své datové schránce „potvrdit“ správci daně, že elektronické podání pochází od ní a nebude muset využívat uznávaný elektronický podpis. Obdobné doplnění je obsaženo rovněž v zákonech upravující podání vůči ČSSZ a zdravotním pojišťovnám. Fyzické a právnické osoby mající datovou schránku tak budou moci pomocí jednotného postupu učinit podání vůči finančnímu úřadu, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Radek Buršík, advokát v Ambruz & Dark Deloitte Legal
• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby