Zkvalitnění pohonných hmot a větší investice do ekologie zvýší v Ázerbájdžánu ceny benzínu a nafty

Začátkem ledna rozhodla celní rada země o zvýšení ceny benzinu AI-92.

Státní ropná společnost (SOCAR) se obrátila na Radu s návrhem na zvýšení maloobchodních cen zemního plynu, motorového benzinu AI-92 a motorové nafty v zemi. Navzdory opodstatněnému zvýšení cen zemního plynu Rada pro sazby nepovažovala za účelné zvyšovat pro tento druh paliva cla. V odvolání společnosti SOCAR bylo zvýšení maloobchodních cen motorového benzinu AI-92 a motorové nafty ospravedlněno tím, že kvalita těchto produktů byla splněna na vysoké evropské standardy, zlepšilo se ekologické prostředí a pokračovalo se v rekonstrukci a modernizaci průmyslu rafinace ropy.

Na schůzce byla stanovena maloobchodní cena motorového benzinu AI-92 ve výši jednoho manátu (přibližně 12,6 Kč). Vzhledem ke škodám na životním prostředí způsobeným používáním motorové nafty byl cenový rozdíl snížen s cílem přejít na vyšší spotřebu benzínu.

V posledních letech významně vzrostl dovoz automobilů do Ázerbájdžánu. V roce 2018 bylo dovezeno 28 876 automobilů, v roce 2020 se již dostáváme na číslo 47 841. Souběžně s růstem dovozu vzrostla poptávka po benzinu a naftě. Aby se neutralizoval dopad růstu cen motorové nafty na podnikatelské subjekty zabývající se osobní dopravou, budou státem kompenzovány. Mechanismus poskytování náhrad bude oznámen do konce ledna. Současně s ohledem na dopad rostoucích cen motorové nafty na zemědělský sektor bude revidována výše dotací přidělených vládou, uvedla Rada pro cla.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ázerbájdžán.

Pravidelné novinky e-mailem