Zpomalování globalizace aneb proč se švédské firmy vracejí domů

Švédsko je zemí s dynamickou moderní ekonomikou v čele se Stockholmem, coby mezinárodním centrem pro inovace a start-upy. Rostoucí počet švédských společností s výrobními závody v zámoří rozhoduje přesunout tyto základny zpět domů.

Odborníci tvrdí, že trend je součástí procesu pomalé stabilizace a lze ho pozorovat ve službách i ve výrobě. Jaké jsou tedy důvody pro tyto změny a co to znamená pro stockholmský region, trh práce a švédskou ekonomiku jako celek? Deník The Local hovořil s Joacimem Tågem ze Stockholmského výzkumného institutu průmyslové ekonomiky (IFN) a generálním ředitelem jedné ze společností, jež udělala takovýto skok, aby to zjistili.

Ilustrační fotografie

Důvody pro návrat do Evropy

Náklady, rostoucí automatizace, udržitelnost a duševní vlastnictví jsou pro švédské společnosti hnacím motorem, pro to, proč se vzdávají výroby v zahraničí, říká Tåg. „Mnoho společností změnilo svá rozhodnutí poté, co si uvědomily, že na cestě udělaly chyby,“ říká.

Jedním z důvodů je, že rostoucí mzdové náklady v Číně a dalších asijských ekonomikách mohou znamenat, že to, co dávalo ekonomický smysl před deseti lety, nyní nevypadá tak lákavě. „Velké makroekonomické šoky, jako pandemická krize, také poskytují společnostem příležitost podívat se důkladně na své operace a pokusit se snížit náklady,“ dodává Tåg.

S rostoucí automatizací se navíc náklady na pracovní sílu stávají pro mnohé firmy méně kritickým faktorem. „To znamená, že již nemusíte vyrábět v těchto zemích, z nichž mnohé mají nestabilnější institucionální prostředí, a ještě navíc nejsou vhodná pro velké investice do automatizace a továren,“ říká.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Některé společnosti mohou být také motivovány schopností lépe chránit své duševní vlastnictví přesunem výroby domů, dodává.

Společnost ChromoGenics, která vyrábí vysoce výkonné energeticky účinné sklo, se rozhodla přesunout své hlavní výrobní zařízení z USA zpět do Švédska poté, co získala pokročilé technické vybavení od společnosti v Německu, která zkrachovala. V dubnu letošního roku byla zahájena výroba v novém závodě v Uppsale, kde bylo vytvořeno několik stálých nových kvalifikovaných pracovních míst.

Podle generálního ředitele společnosti Leifa Ljungqvista tento krok mohl vytvořit práci pro 20 až 25 lidí, včetně skupiny studentů z Univerzity v Uppsale. Říká, že ve Švédsku neexistují žádné nevýhody výroby. Důvodem stěhování domů byla lepší kontrola kvality výrobního procesu a také to, že náklady na dopravu byly poměrně vysoké,“ vysvětluje Ljungqvist. Udržitelnost je samozřejmě také faktorem.

Vysoce kvalifikovaní pracovníci vyhrávají

Pro porozumění toho, zda je tento trend setrvalý, a pro zhodnocení celkového dopadu na ekonomiku, zahajuje Tag výzkumný projekt, který bude analyzovat, která pracovní místa v zahraničí nadále mizí a která se vrací do Švédska. „Je to čisté pozitivum, když se výroba přesune zpět domů,“ říká. „Pracovní místa, která získáte zpět, nejsou stejná, jako ta, o která jste přišli, když jste se uchýlili k offshoringu do Číny.“

Obvykle když investujete do továrny na špičkové technologie ve Švédsku, vytvoří se více vysoce kvalifikovaných pracovních míst, zatímco pracovní místa s nízkou kvalifikací se nevrátí. „Nové zařízení ChromoGenics je poměrně automatizované a strojní zařízení mohou provozovat pouze vysoce kompetentní pracovníci,“ říká Ljungqvist.

Tyto technické znalosti mají podobné náklady, ať už provádíte nábor v Číně nebo ve Švédsku, dodává. Tag uvádí umělou inteligenci jako další oblast, kde technologie nadále vyžaduje odborný dohled, a nikoli úplnou náhradu lidské práce. „V některých oblastech vidíme kvůli technologickému pokroku nedostatek technologických pracovníků, ale pak také potřebujete pracovníky, kteří se o tyto technologie starají.“

Postavení Stockholmu coby centra pro start-upy a fin-techy s nízkými úrokovými sazbami také pravděpodobně zajistí, aby poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících zůstala ve městě silná. „Mnoho stockholmských firem je na špičkové technologické úrovni, což vede k nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců,“ míní Tåg.

Ilustrační fotografie

Místní výhody přelévání pracovních sil

Přestože je celkový počet pracovních míst, která jsou na národní úrovni dosud vytvářena, skromný, je důležité pochopit potenciál významných lokálních efektů tohoto přelévání. Zřízení velkého výrobního závodu ve Švédsku má nepřímé i přímé výhody; dodavateli se mohou stát například jiné místní firmy a mohou existovat příležitosti pro nové restaurace nebo jiné služby. Může to být opravdu výhra pro menší regiony ve Švédsku.

Kromě společnosti Chromogenics je dalším nedávným příkladem společnost Synsam, jež vyrábí brýle a která přesouvá výrobu z Číny do Östersundu v Jämtlandu. Očekává se, že nová továrna bude otevřena v roce 2022 a vytvoří okolo 200 pracovních míst.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Trend není omezen ani výrobním oborem. Tåg říká, že ve Švédsku zahrnuje „všechny druhy průmyslových odvětví“. Domů se začínají vracet i některá pracovní místa z oblasti IT a právních služeb, které se přesunuly například na Balkán.

Zpomalení, nikoli deglobalizace

Někteří ekonomové hovořili o tom, že se globalizace od finanční krize v roce 2008 mění na éru „pomalé stabilizace“. Tåg, ředitel výzkumného programu Firemní konkurenceschopnosti IFN, říká, že „obrovský růst globalizace“, který byl v posledních desetiletích dominantní, je u konce.

Nicméně dodává: „Globalizace sice zpomaluje, ale nezdá se, že by šla zpět.“ Odhaduje, že dvě až pět procent švédských firem, které přesunuly výrobu do zahraničí, ji již přesunulo zpět domů nebo k tomu nyní směřují. Zatímco v současné době více společností pokračuje v offshore operacích, než se stěhuje domů,

Tåg říká, že očekává, že trend návratu domů bude pokračovat. Ljungqvist věří, že se v důsledku pandemie Covid-19 stává tento trend atraktivnějším pro mnoho středních a menších švédských společností. „Lidé budou chtít mít lepší kontrolu nad svým dodavatelským řetězcem a dalšími věcmi,“ říká generální ředitel. Ljungqvist predikuje že při opravdu velkoobjemové produkci by se možná ještě vyplatilo jet do Číny, ale se středními a menšími objemy se produkce do Švédska vrátí.

Článek připravil kolektiv pracovníků CzechTrade Skandinávie se sídlem ve švédském Stockholmu, který je vždy připravený asistovat českým exportérům na Skandinávském trhu jak v jejich obchodních aktivitách, tak i v praktických věcech ohledně života ve Skandinávii.

S využitím zdroje: Robin Yapp, The Local / Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Švédsko.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí