Zdroj: CzechTrade

Zvýšené provozní náklady činí z Rumunska osmý nejatraktivnější výrobní trh v Evropě

Růst nákladů na pracovní sílu, nemovitosti a energie řadí Rumunsko na 8. místo mezi nejatraktivnější výrobní trhy v Evropě, po zemích jako je Česká republika, Polsko, Maďarsko nebo Portugalsko.

Zároveň je podle údajů celosvětově na 22. místě dle studie Manufacturing Risk Index 2022 od realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Studie analyzovala 45 zemí z EMEA, Ameriky a asijsko-pacifických regionů pomocí 12 kritérií, která zohledňují tržní podmínky, náklady a rizika, přičemž Rumunsko je vysoce konkurenceschopné z hlediska nákladů a tržních podmínek.

Ilustrační fotografie

Světově nejatraktivnější průmyslové trhy jsou Čína, Spojené státy americké, Tchaj-wan, Indie a Kanada. „Ačkoli rok 2022 byl náročný s inflací, rostoucími cenami energií, potenciální ekonomickou krizí a konfliktem v regionu, jsme svědky zvýšeného zájmu zahraničních investorů o výrobu. Tlaky na dodavatelský řetězec a také přesun výrobních jednotek z Ukrajiny a Ruska vytvořily v našem regionu zajímavé projekty,“ řekl Andrei Brinzea, partner společnosti Cushman & Wakefield Echinox.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

„Jsme příjemně překvapeni, že Rumunsko je pro tyto potenciální investory na základě našich aktivních diskusí stále atraktivním trhem. Jsme optimisté, že v roce 2023 uvidíme stále více projektů tohoto druhu a také věříme, že to bude vzrušující rok navzdory výzvám, které před námi stojí,“ dodal Brinzea.

Zpráva tvrdí, že zvýšení nákladů na energii a pracovní sílu mělo významný vliv na provozní náklady ve střední a jihovýchodní Evropě, zejména v Litvě, Rumunsku, Bulharsku a České republice, na rozdíl od Polska, kde byly dopady omezenější. Pod tlakem vyšší volatility cen energií a čelícím výzvám při zajišťování paliva však země v regionu mohou vyjít silnější, protože se odkloní od fosilních paliv a přejdou k udržitelným zdrojům energie, jako jsou obnovitelné zdroje a jaderná energie.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider

• Oblasti podnikání: Ostatní
• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí

Doporučujeme