Zvýšení produktivity a lidského kapitálu podpoří hospodářský růst v Rumunsku

Urychlení tempa strukturálních reforem, efektivní investování fondů EU při současném zajištění dobrého fiskálního řízení pomůže posílit oživení a budoucí růst, což povede k lepším příležitostem pro obyvatele Rumunska dostat se kupředu, uvádí ekonomický průzkum OECD v Rumunsku.

„Rumunsko dosáhlo výrazného pokroku ve zvyšování životní úrovně před krizí COVID-19 a odolnost jeho ekonomiky během pandemie byla působivá,“ uvádí zpráva od OECD. Oživení bude pokračovat, ale měnová politika by se měla podle potřeby dále zpřísňovat a měl by být zaveden důvěryhodný střednědobý plán fiskální konsolidace.

Ilustrační fotografie

Průzkum předpovídá růst rumunského HDP o 4,5 % v období letech 2022 a 2023 po růstu o 6,3 % v roce 2021. Vzhledem k tomu, že inflace silně roste a je nyní mimo cílové pásmo centrální banky, měnová politika by se měla podle potřeby dále zpřísňovat. Dále by měl být zaveden důvěryhodný střednědobý konsolidační plán, který zajistí postupné snižování rozpočtového deficitu, doporučují experti OECD. Součástí plánu by měly být reformy, které urychlí čerpání fondů EU NextGeneration, zlepší efektivitu veřejných výdajů a zvýší finanční udržitelnost důchodového systému tváří v tvář stárnutí populace.

Urychlení modernizace daňové správy, jakož i reformy k odstranění neefektivních daňových ustanovení – zejména pro mikropodniky a specifická odvětví, jako je stavebnictví – a zvýšení méně narušujících daní, jako jsou majetkové daně, by pomohly zvýšit příjmy a učinit daňový systém spravedlivější a spravedlivější.

Experti OECD dále zdůrazňují, že růst produktivity potřebuje posílit. V současnosti je produktivita rumunské ekonomiky zhruba na dvou třetinách průměru OECD. Zlepšené podnikatelské prostředí a silné prostředí právního státu pomáhající přilákat investice budou klíčem k dalšímu posílení růstu a úrovní příjmů a návratu Rumunska na cestu hospodářské konvergence se zeměmi OECD.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko. 
Zdroj: Romania Insider

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice | Stavebnictví a stavební materiály
• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí