Jak rozvíjet sdílenou ekonomiku? Odborníci nabízejí 50 doporučení

27. 3. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Sdílené ekonomice patří budoucnost. Myslí si to i Hospodářská komora ČR, která za účasti předních odborníků v oblasti digitální ekonomiky, regulace a státní správy, ekonomů a představitelů akademické obce sestavila 50 doporučení pro rozvoj sdílené ekonomiky v Česku.

Podle Hospodářské komory z rozšiřování nabídky prostřednictvím digitálních platforem profitují zejména nízkopříjmové domácnosti, neboť si mohou luxusnější zboží krátkodobě pronajímat a nemusejí si je pořizovat za vysoké ceny.

Podle průzkumu společnosti IPSOS, který si nechala vypracovat Česká asociace sdílené ekonomiky, až 64 % respondentů využívá výhod sdílené ekonomiky právě kvůli finanční úspoře. Celkem 46 % dotázaných, kteří v současnosti tyto služby nevyužívají, požaduje nejdříve stanovení jasných pravidel v oblasti legislativy. Téměř třetina vidí jako překážku ve využívání těchto služeb slabé prověření uživatelů těmi, kdo platformy provozují.

Stát by měl nastavit pravidla

Stát by se podle Hospodářské komory měl zaměřit na to, aby v oblasti sdílené ekonomiky nastavil pravidla ve třech oblastech: v podnikání, odvodech daní a poplatků a ochraně spotřebitele.

Podmínkou k tomu, aby v ČR ale docházelo k rozvoji takzvaného spoluspotřebitelství, je nezbytné, aby regulace sharing economy byla umírněná a otevřená k tomu, že se tento segment velice rychle rozvíjí. „Jakákoli konkrétní právní úprava velmi rychle zastarává. Navíc přílišná regulace by pravděpodobně vedla k přesouvání aktivit do stínové ekonomiky. Jakékoliv zamýšlené regulace by měly být efektivně vymahatelné a neměly by zvyšovat administrativní zátěž,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

„Zastáváme názor, že je potřebné definovat prvky, které současná legislativa nezná, ale zároveň bychom měli zmírnit a modernizovat aktuální regulace, které jsou mnohdy několik desítek let staré a vůbec nereflektují vývoj technologií a internetu, vývoj kultury společnosti a způsoby vzdělávání mladých generací,“ doplnil předseda České asociace sdílené ekonomiky Patrik Czetö.

Protože některé segmenty sharing economy ovlivňuje vedle regulace státu také regulace na úrovni municipalit, Hospodářská komora doporučuje koordinační mechanismus, který by umožnil sladit přístup českých samosprávných celků a obcí. Také proto zmíněný dokument kromě vlády, poslanců, senátorů a vybraných ministerstev obdrželi také primátoři Prahy, Brna a Ostravy.

Hospodářská komora upozorňuje, že v oblasti regulace a podnikání bude nezbytné, aby stát jasně definoval hranici mezi příjmem z příležitostné výdělečné činnosti a podnikáním. „Dosavadní definice je příliš vágní, poskytuje přílišnou interpretační volnost živnostenským úřadům, které tak mohou stejnou aktivitu posuzovat na různých částech ČR různě, a vytváří tak nejistotu pro aktivity obyvatel,“ poznamenal Dlouhý.

Finanční limit navázaný na mzdové minimum

Hospodářská komora navrhuje zavést finanční limit, navázaný na minimální mzdu, jako kvalifikační podmínku pro nastavení míry regulace daného podnikání. Pomohlo by to k jednoduššímu rozlišení příležitostné a pravidelné činnosti a zároveň nebude potřeba definici průběžně upravovat a provádět opakované zásahy do legislativy, což povede k vyšší míře právní jistoty.

„Cílem této úpravy je umožnit lidem vylepšit své příjmy, a využít moderních technologií k tomu, aby nebyli zatěžováni zbytečnou administrativou,“ uvádí ekonom a bývalý koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza s odkazem na státy, jako je Belgie či Itálie, které již pravidla na podporu přivýdělku svých občanů připravily.

 Zákon by měl podle HK ČR nově rozlišovat tři kategorie příjmů:

  • Příležitostný příjem - roční příjem do 30 000 korun (případně do trojnásobku minimální měsíční mzdy), při kterém není potřeba žádné živnostenské oprávnění a není potřeba plnit žádné další požadavky a ze kterého se neplatí daně ani jiné poplatky
  • Přivýdělek - roční příjem do dvanáctinásobku minimální měsíční mzdy, při kterém je potřeba získat živnostenské oprávnění a vůči němuž se uplatňuje zjednodušený (paušální) režim výběru daně z příjmů, popř. pojistného (pokud by vůbec takový příjem podléhal pojistnému); tato kategorie by se týkala osob, které vedle ní mají příjmy ze závislé činnosti nebo se zvláštním sociálním statusem (studenti, důchodci, osoby na rodičovské, resp. mateřské dovolené atd.)
  • Živnostenská činnost - roční příjem je vyšší než dvanáctinásobek minimální měsíční mzdy, při kterém je potřebné živnostenské oprávnění a ze kterého se platí daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění; i pro tuto kategorii lze vedle obecného (standardního) režimu výběru umožnit zjednodušený (paušální) režim.


V oblasti daňové a poplatkové by pro zvýšení právní jistoty měl stát sjednotit živnostenskou a daňovou legislativu tak, aby bylo jasné, kdo má plnit jaké povinnosti. Podle komory musí být také nastaveny kontrolní nástroje, aby se minimalizovalo zneužívání pravidel – efektivně využité moderní technologie ostatně umožňují výrazně lepší kontrolu, než tomu bylo v minulosti.

Využívání digitálních služeb je závislé na dostupnosti a kvalitě pevného a mobilního datového připojení. Hospodářská komora proto doporučuje, aby stát neprodleně zlepšil pokrytí země rychlým internetem.

V současnosti stále neexistují přesná čísla objemu sdílené ekonomiky v České republice. Analýza společnosti Deloitte z roku 2017 pracuje s odhadem 25,7 – 59,9 miliardy korun za rok 2017, tedy 0,5 % – 1,2 % HDP České republiky.

Průzkum IPSOS ke sdílené ekonomice (395 kB)

 Redakčně upravená tisková zpráva Hospodářské komory ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek