Konzultace s českými ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade

8. 6. 2018 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Příležitost setkat se s klíčovými lidmi, kteří mohou pomoci českým podnikům otevřít mezinárodní trhy, budou mít zástupci tuzemských firem na konzultacích s odborníky působícími v zahraničí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) a Ministerstva zemědělství ČR (Mze) zve podnikatelskou veřejnost na Konzultace s českými ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade. Ta se koná 27. až 28. června 2018 v Kongresovém sále PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, 199 00 Praha 18.

Zájemci se mohou registrovat na stránkách SP ČR v sekci „Konzultace s ekonomickými diplomaty 2018“ (zcela dole na stránce). 

Uzávěrka přihlášek je 20. června 2018. Úspěšná registrace na akci bude potvrzena automatickým e-mailem! Pokud e-mail během krátké doby po provedení registrace neobdrží, nebyla registrace provedena.

Firmě, která nebude předem registrována prostřednictvím elektronického formuláře, nebude SP ČR schopen umožnit účast na konzultacích s ohledem na předem sestavený časový harmonogram jednotlivých schůzek.

"Doporučujeme zaslat registraci co nejdříve, při zpracování časového harmonogramu bereme zřetel na časovou posloupnost došlých přihlášek," upozorňuje Petra Šeráková ze Svazu průmyslu. Uzávěrka registrací je ve středu 20. června 2018, časový harmonogram schůzek bude zájemcům zaslán nejpozději v pondělí 25. června 2018. Maximální počet schůzek, které lze v rámci Konzultací sjednat, je deset.

Jednací stoly budou rozděleny podle jednotlivých zemí a jsou společné pro ekonomické diplomaty i vedoucí zahraničních kanceláří CzechTrade. Není tedy možné v časovém harmonogramu rozlišit, se kterými ze zástupců byste mohli jednat (mimo zemědělských diplomatů, ti budou konzultovat zvlášť). Stoly budou označeny jménem země. U zemí, kde se Konzultací zúčastní více ekonomických diplomatů či vedoucích kanceláří CzechTrade, bude stolů více s rozlišením oblastí/regionů, které budou u daného stolu zastoupeny.

"Budete mít opět možnost jednat i se zemědělskými diplomaty z vybraných zemí. V gesci těchto specialistů je podpora vzájemného obchodu v sektoru zemědělství a potravinářství vč. související techniky a technologií v daných teritoriích. V mezičase mezi jednotlivými schůzkami se rovněž můžete poradit s experty Klientského centra pro export, specializovanými na jednotlivé sektory průmyslu, se kterými lze projednat projekty, odborné a individuální otázky v rámci jednotné zahraniční služby," dodává Petra Šeráková.

V loňském roce se podle ní velmi osvědčila účast České rozvojové agentury, a tak budou mít zájemci opět možnost konzultovat svoje podnikatelské záměry zaměřené na rozvojové země s jejími zástupci. Konzultace s CEBRE (Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu) budou v letošním roce opět možné jen u stolku Belgie v rámci konzultace s pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade, registrace je společná. Délka jednotlivých schůzek bude opět 20 minut.

Kontaktní osoby:

Klára Dvořáková, tel.: 225 279 407, mobil: 733 643 515, e-mail: kdvorakova@spcr.cz
Petra Šeráková, tel.: 225 279 404, mobil: 731 411 179, e-mail: pserakova@spcr.cz

Jak se do veletržního areálu dostat:

Autem: Ze směru od Brna, z dálnice D1: exit 1 - směr Spořilov – přes Jižní spojku - V Praha-Štěrboholy jeďte po D1/E65 na Městský Okruh/Průmyslová - Použijte sjezd E55 z Městský Okruh/Pražský okruh – po 6,6 km jeďte výjezdem na Letňany/Prosek - z kruhového objezdu vyjeďte 3. výjezdem na ul. Prosecká - odbočte doleva na Tupolevovu ul. – po 350 m odbočte doprava na Beranových – PVA EXPO Letňany; Z ostatních směrů: najeďte na Městský okruh (silnice 8) jeďte výjezdem na Hradec Král./Ml. Boleslav/Hloubĕtín/Letňany, pokračujte podle značek směrem HR. KRÁLOVÉ/ML.BOLESLAV/Hloubětín, odbočte doprava směrem na Tupolevovu ul., odbočte doleva na Beranových – PVA EXPO Letňany;

MHD:
linkou metra C do stanice Letňany a odtud 5 minut pěšky, nebo autobusem č. 110, 136, 140, 158, 185, 195, 201, 209, 302, 351, 375, 376, 377, 378 do stanice Výstaviště Letňany.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek