15,4 mld USD – rozpočtové výdaje Dubaje pro rok 2018

12. 12. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 11.12.2017

Historicky nevyšší rozpočet emirátu Dubaj pro rok 2018 zaznamená výrazný nárůst výdajů předně na infrastrukturu. Ve srovnání s letoškem jde o nárůst výdajů o 19,5 % a rozpočet odpovídá strategii Dubai 2021. Zmiňované navýšení výdajů na infrastrukturu představuje v celkovém objemu výdajů 21 %, s cílem dalšího posílení a zvýšení efektivity dubajské infrastruktury. Dubajská vláda v posledních dvou letech striktně dbá na zlepšování výkonnosti veřejného rozpočtu s cílem dosáhnout finanční udržitelnosti, plnit existující závazky emirátu Dubaj a realizovat strategické cíle plánu Dubai 2021. Rozpočet na příští rok také odráží snahu vlády dbát na význam sociálních služeb, zdravotní péče, vzdělání, kultury a bydlení. Navzdory nárůstu výdajů se Dubaji daří dosahovat finanční udržitelnosti při dosažení provozního přebytku v roce 2017, což je jasnou ilustrací solventnosti Dubaje. V souvislosti s pokračujícími snahami Dubaje snížit závislost na CO2, také plánované příjmy z ropy představují jen 6 % z celkových očekávaných příjmů v roce 2018.

Pokud jde o příjmy, odhad je 13,7 mld USD, v porovnání s letošním rokem má dojít k zvýšení o 12 %. Ze 71 % se na těchto příjmech budou podílet nejrůznější poplatky, které jsou předepsány za úkony provedené dubajskými orgány. Jen 21 % budou představovat příjmy z předepsaných daní (např. od 1/1/2018 je v SAE zavedeno DPH ve výši 5 %). Výnosy z vládních investic pak mají představovat 2 % příjmů. Celkové zvýšení rozpočtu o 19,5 % je nutné vysvětlit dalšími výdaji v souvislosti s přípravami Dubaje na EXPO 2020, jehož investiční hodnota je odhadována na 7 mld. USD. Rozšíření trasy dubajského metra pak představuje investici ve výši 2,9 mld. USD. V příštím roce tak bude velice významné financování projektu EXPO 2020 podle stanoveného harmonogramu, který zahrnuje hlavní budovy výstaviště a návazné projekty infrastruktury, jako jsou silnice, mosty, kanalizace, veřejná doprava. Dále se počítá také s přípravou celé oblasti i pro období po EXPO 2020, její využití pro residenční a turistické účely. V globálu tak výdaje v roce 2018 v souvislosti s EXPO 2020 budou představovat 43 % veškerých výdajů. Díky všem těmto očekávaným výdajům byl rozpočet na rok 2018 koncipován s deficitem ve výši 720 mil. USD, což představuje 1,55 % objemu HDP Dubaje.

I lidské zdroje hrají významnou roli. V souvislosti s plánovanými akcemi vznikne více jak 3 100 nových pracovních míst, v porovnání s rokem 2017 má také dojít k nárůstu mezd o 10 %.

42 % výdajů má směřovat do administrativy, grantů a dalších podpůrných výdajových složek. Oproti roku 2017 se jedná o nárůst o 11,5 %. Výdaje na sociální služby, zdravotnictví, školství, bydlení a inovace, spolu s výdaji na bezpečnost představují zbylou část.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: www.gulfnews. 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: