65+ už není handicap. Firmy ocení grif

17. 4. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Zatímco jeho vrstevníci chodí na vycházky kolem místního domova důchodců, Zdeněk Boháč z Kutné Hory každý den v šest ráno zapíná svůj obráběcí stroj.

pracePřestože mu letos bude sedmdesát, klidné penze si zatím neužil. „Když mi bylo 62 let, měl jsem nárok odejít do důchodu. Jenže tenkrát nebyl nikdo, kdo by moji práci převzal. A tak jsem souhlasil, že než se někdo najde, budu ještě vypomáhat,“ vzpomíná Zdeněk Boháč.

„Ale nenašel se nikdo nejen tenkrát, ale ani teď,“ pokračuje muž, který si připadá jako převozník ze známé pohádky, který nemá, komu by předal veslo. S mnohaletou praxí z místních podniků Praga a Avia dnes patří ke klíčovým pracovníkům společnosti Strojírny Kutná Hora, která se specializuje na kusovou nebo malosériovou výrobu. O podobné zakázky je přitom stále větší zájem. „Dříve jsem chodil do práce převážně od pondělí do pátku, v posledních měsících je ale stále častěji potřeba docházet i o víkendech, aby se stihly zpracovat všechny zakázky,“ dodává Zdeněk Boháč.

Podobně jsou na tom tisíce dalších důchodců. Zájem o seniory se totiž ve firmách zvyšuje. A nejen kvůli tomu, že rostoucí ekonomika jen těžce shání nové zaměstnance. Stále více firem totiž poznává, že zkušenosti, které lidé za dlouhá léta v oboru nasbírali, jim čerství absolventi nepřinesou. Jak při zvládání rutiny, tak při řešení mimořádných situací.

Zkušenosti nad zlato

Ještě před několika lety to měli starší lidé na trhu práce těžkéjako málokdo jiný. Pokud se propouštělo, bývali první na ráně. A když se pak ucházeli o jiné místo, často nemohli dlouhé měsíce či roky sehnat novou práci. Nálepka vysloužilých pracovníků, co jim ujel vlak, nestíhají tempo mladých, je zkrátka na trhu práce výrazně handicapovala. Dnes se o ně firmy perou.

Důchodci se tak z trpěných a přehlížených členů pracovních týmů stávají jejich nejdůležitějšími a nejspolehlivějšími články. „Senioři mají více nejen pracovních, ale také životních zkušeností, dokážou pak lépe a s větší rozvahou řešit některé problémy. Zpravidla mají již odrostlé děti, zaplacené hypotéky, což se projevuje v platové i časové flexibilitě. A patří k nejloajálnější skupině zaměstnanců,“ vyjmenoval jejich přednosti Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy pro střední a východní Evropu.

Stručně řečeno: firmy zjišťují, že nabyté profesní zkušenosti pro ně mají cenu zlata. „Starší zaměstnanci mají určitý nadhled daný věkem, který je v kombinaci s celoživotními zkušenostmi velmi přínosný. Také schopnost a vůli předávat zkušenosti mladším kolegům, na cožse v posledních letech většinou zapomínalo. A do třetice je to určitá pestrost, kterou starší kolegové vnesou do kolektivů – různorodé kolektivy dokážou v dlouhodobém horizontu fungovat lépe a méně podléhají některým sociálním nešvarům,“ připojuje Zuzana Lincová, ředitelka personální společnosti Profesia.cz.

To vše v posledních letech posiluje postavení důchodců v pracovních týmech. „Naštěstí již nepřevládá trend, který byl patrný hlavně v devadesátých letech, kdy se kolektiv stavěl hlavně z mladých, nezkušených lidí. Dnes se více vracíme k optimální struktuře podle Oxfordské univerzity: 20 procent juniorů, 60 procent lidí ve středním věku a 20 procent seniorů,“ doplňuje Tomáš Surka.

Mění se také pohled na věk, kdy se lidé počítají mezi seniory. „Je potřeba si uvědomit, že se posouvá vnímání toho, kdy je člověk „starý“ – posouvá se odchod do důchodu a dnešníabsolventi často začínají naplno pracovat ve 26 až 27 letech. V 50 letech jsou pak teprve jemně za půlkou své profesní kariéry,“ upozorňuje Tomáš Surka.

  • Od roku 2000 do roku 2015 stoupl v České republice podíl zaměstnaných na celkovém obyvatelstvu ve věku 60 až 64 let dvojnásobně, z počátečních 17 procent na 34 procent. „Růst zaměstnanosti je také ovlivněn posouváním hranice odchodu do důchodu,“ upozorňuje mluvčí ČSÚ Petra Báčová.
  • Ve věkové kategorii 65 a více let zůstává zaměstnaných menší procento, ale i tady je trend stoupající. V roce 2000 to bylo 4,0 procenta zaměstnaných z celkového počtu obyvatel této věkové skupiny a v roce 2015 již 5,6 procenta.


Rostoucí důraz firem na zkušenost je vidět i na platech. Zatímco průměrný plat absolventa ve věku 19 let je 17 065 korun, u pracovníků nad 65 let je to podle údajů Českého statistického úřadu 29 023. Platí přitom, že především vzdělaní zaměstnanci svůj věk platově zúročují. Zatímco vysokoškolák nad 65 let bere v průměru 42 679, čtyřiadvacetiletý čerstvý absolvent má průměrnou mzdu 23 990 korun. Naopak manuálně pracující lidé se základním vzděláním si za celý život téměř nepolepší. Spíše naopak. Manuálně pracující se základním vzděláním berou v 65 letech 15 804 korun, zatímco v 19 letech 15 878.

Podíl důchodců roste

Od roku 2000 do roku 2015 stoupl v České republice podíl zaměstnaných na celkovém obyvatelstvu ve věku 60 až 64 let dvojnásobně, z počátečních 17 procent na 34 procent. „Růst zaměstnanosti je také ovlivněn posouváním hranice odchodu do důchodu,“ upozorňuje mluvčí ČSÚ Petra Báčová.

Ve věkové kategorii 65 a více let zůstává zaměstnaných menší procento, ale i tady je trend stoupající. V roce 2000 to bylo 4,0 procenta zaměstnaných z celkového počtu obyvatel této věkové skupiny a v roce 2015 již 5,6 procenta.

Podobný trend je možné sledovat i v dalších evropských zemích. Mezi roky 2000 a 2015 nejvíce vzrostl podíl zaměstnaných starších lidí ve věku 55 až 64 let v Bulharsku o 32 procent, v Německu o 29 procent, na Slovensku o 26 procent nebo v Nizozemsku o 24 procent. Naopak v některých zemích podíl starších pracovníků poklesl, jako v Portugalskuo jedno procento, na Kypru o osm procent, nebo v Rumunsku o devět procent a v Řecku o pět procent.

Zaměstnaní důchodci nemají v současnosti na trhu práce výhody, ale ani omezení. „Co se týče odlišnosti danění vydělaných peněz zaměstnaných důchodců a zaměstnanců v produktivním věku, není v současné době v zákoně o daních z příjmů speciální režim pro zdanění příjmů ze závislé činnosti u kategorie osob pobírajících starobní důchod, tudíž pro výši zdanění příjmů ze zaměstnání je jedno, jestli je člověk v produktivním věku, nebo důchodcem, a nejsou tam tedy žádné odlišnosti,“ vysvětluje mluvčí ministerstva financí Monika Bačová.

„Pokud člověk pobírá starobní důchod a zároveň pracuje, jeho příjmy z této výdělečné činnosti jsou bez omezení a zákon to nějak neupravuje,“ potvrzuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek.

Podle odborníků by přitom podmínky pro zaměstnávání důchodců mohly být v Česku lepší. „U dlouhodobě nezaměstnaných je výrazná skupina právě lidí 50+, vláda by mohla podpořit jejich zaměstnávání snížením nesmyslně vysokých odvodůna sociální pojištění,“ navrhuje Tomáš Surka.

Změnit přístup se postupně učíi personalisté v podnicích. „Situace se v současné době mění. Na našich akcích – například na odborném setkání personalistů HR days – na tento problém už několik let poukazujeme a snažíme se zaměstnavatelům vysvětlovat, že se ve svých náborových strategiích nemohou orientovat jen na mladou generaci a že zkušení pracovníci jsou pro ně přínosem. Samozřejmě jiná situace je ve výrobě, jiná například ve vzdělávání nebo lékařských oborech, kde lidé staršího věku nemají problém najít uplatnění,“ podotýká Zuzana Lincová.

Jak zaměstnat seniora

S firmou mohou důchodci uzavřít smlouvu na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). U práce na hlavní pracovní poměr je zaměstnavatel povinen za zaměstnance odvádět zdravotní i sociální pojištění a daně. V případě DPP pro ně platí obvyklé pravidlo, tedy možnost odpracovat 300 hodin ročně. Pokud si zaměstnanec nevydělá více než deset tisíc korun měsíčně, nemusí odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Daň z příjmu v takovém případě pokryje sleva na poplatníka. Když je měsíční přivýdělek vyšší než deset tisíc korun, je nezbytné vedle daně z příjmu platit i zálohy na pojištění. Práce na DPČ umožňuje odpracovat až 20 hodin týdně. Nevýhodou je, že zaměstnanec musí již u výdělku nad 2500 korun odvést jak daň z příjmů, sníženou o slevu na poplatníka, tak zdravotní a sociální pojištění. I v případě, že si penzista vydělává jako podnikatel, má stále nárok na důchod.


Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Dalibor Dostál.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek