9. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem

10. 12. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - 9. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem Zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Srbskem se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. prosince 2016 na Ministerstvu průmyslu a obchodu v budově Politických vězňů. Mezivládní komise vznikla na základě Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky.

První den, tedy 8. prosince ve čtvrtek, se uskutečnila expertní jednání v jednotlivých pracovních skupinách. První z nich byla pracovní skupina pro obchod, investice, dopravu a rozvojovou spolupráci. Jak konstatoval zástupce Velvyslanectví ČR v Srbsku a současně koordinátor skupiny, Jiří Král, veškerá témata, týkající se různých oblastí zájmu, byla úspěšně vyřešena ve spolupráci s dalšími rezorty (MMR, MZe, MD a další). Původní témata byla nově rozšířena také o rozvojovou spolupráci. S ohledem na to, že spolupráce v této oblasti bude v průběhu dalších let měnit formu, půjde již spíše o výměnu a předávání zkušeností přístupu EU.

Druhá pracovní skupina se zaměřila na spolupráci v oblasti energetiky. V této souvislosti se mj. setkala státní tajemnice Ministerstva energetiky a hornictví Srbska se zástupcem Odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstva průmyslu a obchodu. Na jednání se zaměřili na téma budoucnosti těžby hnědého uhlí.

Poslední pracovní skupina se věnovala otázce financí. V rámci ní byl stanoven další postup při řešení pohledávky mezi Česko republikou a Srbskem jako části dluhu, vzniklého mezi bývalou Českou a Slovenskou federativní republikou a Federativní republikou Jugoslávie. Zástupci Ministerstva financí z obou stran poznamenali, že od minulého zasedání došlo k velkému pokroku a ukázalo se, že můžeme najít společné řešení v této věci.

Druhý den 9. prosince v pátek se uskutečnilo závěrečné Plenární zasedání, kde české straně předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Srbskou stranu vedl státní tajemník ministra obchodu, cestovního ruchu a telekomunikací, Stevan Nikčević. Oba spolupředsedové zde podepsali závěrečný Protokol, ve kterém se odrazila spolupráce na bilaterální úrovni za uplynulý rok od posledního, tedy osmého zasedání. Protokol také obsahuje, zejména v jeho energetické části, výčet zamýšlených projektů v blízké budoucnosti.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek