Aby měl pacient svou postel a hrnek. Firmu Medica ocenili za domácí péči

5. 10. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Před deseti lety začali v Třinci a okolí poskytovat domácí zdravotní péči, dnes ulehčují život stovkám vážně nemocných, seniorů či čerstvých maminek. Činnost společnosti MEDICA zdravotní péče s.r.o. ocenili porotci soutěže Equa Bank Rodinná firma roku 2017.

V kategorii Malá firma obsadily sestřičky ze Slezska v celostátní konkurenci druhé místo.

„Jsme tým zdravotních sester poskytujících profesionální zdravotní péči ve Vaší domácnosti,“ dočtete se na webových stránkách. Léčit se doma je snem většiny pacientů. A Medica přání svých klientů plní.

„Každý pacient je pro nás především člověk, který potřebuje nejen v době nemoci svůj hrnek, svou postel, své blízké – to je naše motto, kterým se snažíme řídit. Velmi nás těší, když to pacienti a jejich rodiny ocení,“ shrnuje vedoucí týmu sestřiček MEDICA zdravotní péče s.r.o. Danuše Walachová.

Co nejrychlejší návrat domů

Lidé se u rodinného krbu uzdravovali po staletí. „Rychlé pokroky medicíny sice přenesly léčbu do ústavů, kde může být poskytnuta péče na nejvyšší možné úrovni, kvalita dnešní medicíny ale dovoluje také rychlejší návrat domů, kde se pacient může doléčit v péči zdravotníků,“ dodává.

Home Care se začala v českých zemích rozvíjet po roce 1990. Aktuálně je v ČR registrováno více než 600 agentur domácí péče. Protože je většina financována zdravotními pojišťovnami, služba je bezplatná.

Společnost ji nabízí od roku 2007. „Později jsme se začali věnovat také mobilní hospicové péči. Naše služby doplňuje odborné sociální poradenství pro pacienty a jejich rodiny, a to v rámci sesterské organizace MEDICA Třinec,“ prozrazuje ještě Walachová.

Tým zkušených sester se zkušenostmi z ARO nebo JIP dnes nabízí potřebným léčení v klidu domova, návštěvy po porodu, ale například i zmíněný mobilní hospic. Věnují se také poradenství a vzdělávání.

Co je mobilní hospic?

Největší význam má možnost trávit čas v klidu domova pravděpodobně pro těžce nemocné a umírající. Hospicová mobilní péče ale zatím není v tuzemsku příliš rozšířená.

Danuše Walachová připomíná nedávný výzkum pro hospic Cesta domů, podle kterého si více než tři čtvrtiny Čechů přejí zemřít v domácím prostředí: „Realita je ovšem taková, že 60 procent lidí umírá v nemocnicích a 9 procent v LDN. Pacient, který by byl odkázán na pomoc druhých, by jako pečující osobu v 88 procentech uvítal rodinného příslušníka.“

A právě mobilní hospic takovou možnost nabízí. Specifický je především tím, že kromě starosti o pacienta je potřebná péče (včetně psychologické) poskytována také jeho rodině.

„Není to pouze péče zdravotní, ale celého multidisciplinárního týmu. Konzultace u pacientů probíhají většinou s algeziologem, onkologem, nutričním specialistou i dalšími specialisty podle konkrétní diagnózy. Stává se, že pacient nemá možnost zůstat v péči rodiny, potom může zvolit hospic kamenný,“ prozrazuje.

A jak přesně služby týmu Medica fungují? Pro „domácí péči“ jsou mechanismy v rámci českého zdravotnictví nastavené poněkud jinak než pro hospicovou.

„Sestry v rámci domácí péče fungují jako prodloužená ruka lékaře. Praktický lékař vystaví poukaz, kde specifikuje, jaká péče je pro daného pacienta indikována. Zdravotní sestra při první návštěvě u pacienta připraví ošetřovací plán a dle tohoto plánu probíhají návštěvy,“ popisuje Walachová.

Průběh léčby je často konzultován se specialisty především na léčení defektů, diabetology a dalšími. Pacienti by se tedy neměli obávat, že se jim dostane horší péče než na specializovaných pracovištích v nemocnicích.

Medica má ale také porodní asistentky, které po propuštění z nemocnice navštěvují čerstvé maminky. Většina klientů je ale z řad seniorů, převážně žen.

Bazální stimulace

Za exoticky znějícím názvem se skrývá prostá, ale účinná metoda. Okolí i sebe vnímá každý z nás pomocí smyslů a právě na jejich stimulaci je léčba zaměřena.

„Stává se, že pacient má některý smysl poškozen, potom při každém kontaktu s pacientem cíleně stimulujeme ostatní smysly, které je schopen vnímat. Pokud pacient například nevidí, můžeme jej stimulovat doteky, slovy či vůněmi,“ popisuje jeden z progresivních konceptů, kterým se v Medice věnují, Danuše Walachová.

Metodu v tuzemsku rozvíjí už patnáct let Karolína Friedlová, která v nedalekém Frýdku – Místku založila dokonce Institut Bazální stimulace: „V posledních několika letech prošly naše sestřičky jejími kurzy a v minulém roce naše pracoviště obdrželo certifikaci,“ dodává.

Zdravotní péče jako byznys?

Na otázku, co pro ni bylo hlavní motivací pro to, aby se zapojila do projektu Medica zdravotní péče, Danuše Walachová, která se pyšní desítky let trvající praxí zdravotní sestry, odpovídá: „V roce 2006 jsem pracovala jako zdravotní sestra v domácí péči v Nemocnici Třinec, kde mezi byla mezi velkými odděleními domácí péče popelkou. Od roku 2004 jsme se snažily přesvědčit vedení nemocnice o předání této služby do soukromých rukou, což se nám po více než dvouletém úsilí podařilo. Tím, že jsme se rozšiřovali postupně, proces vedení se formoval přirozeně. Myslím, že je to nekončící cesta. V práci v domácí péči jsem našla své životní poslání i koníček zároveň,“ prozrazuje.

Dnes ve firmě spolupracuje nejen se spoluzakladatelkou a držitelkou ocenění Zdravotní sestra mého srdce 2012 Libuší Koppovou, ale především s vlastní dcerou.

Zkušenosti s byznysem má rodina už z dřívější doby, kdy se manželé Walachovi učili základy podnikání v Amway. „Tehdy jsme si vyzkoušeli, jaké je to podnikat a pracovat společně. Rozhodnutí o tom, že Medica bude rodinná firma, nebylo cílené. Byl to přirozený vývoj, kdy se na chodu podniku s jeho růstem začalo podílet stále více členů rodiny. A to, že tím v rodině žijeme, jsem poznala, když mi tříletý vnuk přinesl obrázek se slovy „Mám pro Tebe hezkou fakturu,“ směje se.

Danuše Walachová připouští, že ve zdravotnictví nemůže jít o podnikání v pravém slova smyslu. Zdravotnictví reguluje zákon a jeho financování zdravotními pojišťovnami určuje, jaké jsou příjmy za poskytnutou zdravotní péči. Za deset let vzrostlo na nákladové straně vše – mzdy pro zdravotní sestry, cena benzínu i zdravotnického materiálu. Úhrady ze strany zdravotních pojišťoven jsou však ve stejné výši.

„Proto se snažíme oslovovat další subjekty v regionu, které vidí smysl v tom, co děláme. Především je to město Třinec, které nás podporuje dlouhodobě. Jsme rádi, že jsme letos navázali spolupráci s Nadačním fondem Oceláři, jelikož hokej je na Třinecku fenoménem," říká.

A nejde jen o pomoc finanční. Důležitá je prý i možnost informovat veřejnost o tom, že „Domácí péče“ není jen kouzelný český film, ale také služba, jíž mohou pacienti v případě potřeby využít a jež jim přináší téměř výhradně pozitiva.

Stříbrné umístění v soutěži Rodinná firma roku bere Walachová jako velké ocenění pro všechny zaměstnance, kteří Medicu dělají tím, čím je.

„Vnímáme ho ale také jako šanci, že se dozví více lidí o možnostech domácí péče. Každý život má počátek i konec. Na porod se většina rodičů důkladně připravuje, navštěvuje kurzy, čte, diskutuje na webu… Nemoci a smrti se bojíme, a dokud na nás nezaklepou, tak jim nechceme otevírat. Čas na konci života by ale měl být chápán jako čas důležitý, kterým je možnost život důstojně završit, nikoli jej zahodit," shrnuje na závěr.

Jakub Procházka

Výsledky soutěže Rodinná firma roku 2017

Kategorie malá firma

  1. LORIKA CZ s.r.o.
  2. MEDICA zdravotní péče s.r.o.
  3. PROXIM s.r.o. – firma získala i cenu hlasování veřejnosti

Kategorie střední firma

  1. EMCO spol.s r.o.
  2. Centrin CZ, s.r.o.
  3. MARLENKA international s.r.o.

Portál BusinessInfo.cz je mediálním partnerem soutěže Equa bank Rodinná firma roku.
Výsledky soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2017.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek