Agentura S&P Global Ratings zvýšila úvěrový rating Srbska

22. 12. 2017 | Zdroj: NewBalkan.com

Ratingová agentura Standard and Poor's zvýšila úvěrový rating Srbska na úroveň BB se stabilními vyhlídkami na zvýšení úvěrového ratingu, informovalo Ministerstvo financí.

Agentura předpokládá, že v letech 2018 až 2020 bude pokračovat růst HDP a růst bude založen na přílivu přímých zahraničních investic a vyšší soukromé spotřebě, která bude motivována vyšší zaměstnaností, mzdami a stabilním přílivem peněžních prostředků.

Standard a Poor's očekává, že hospodářský pokrok posílí úsilí vlády v pokračování fiskálních reforem a dobrých fiskálních výsledků i v roce 2018, kdy se očekává deficit pouze 0,6 procent HDP.

I přes očekávaný nárůst mezd ve veřejném sektoru v roce 2018 je průměrný fiskální deficit v období od roku 2017 do roku 2020 očekáván průměrně kolem 1,5 procenta.

Zmrazení platů a důchodů, stejně jako postupné snižování dotací pro státní podniky, vyústilo v působivou úpravu o 4 procenta HDP v letech 2014 až 2017.

Deficit země se v roce 2017 snížil na 1 procento HDP ve srovnání s 6,6 procenty HDP v roce 2014 a rovněž byl zaznamenám pozitivní trend v zahraničním obchodu.

Agentura odhaduje, že schodek běžného účtu, který v období let 2011 až 2014 činí 8,7 procent HDP, bude v letech 2017 až 2020 v průměru na úrovni 4,1 procent HDP, což bude většinou ovlivněno stávajícími zahraničními investicemi do výrobních činností a také zvyšováním konkurenceschopnosti ve zpracovatelském průmyslu a odvětví služeb.

Kromě snížení schodku běžného účtu očekává ratingová agentura "Standard a Poor's" zlepšení struktury zahraničního dluhu a čistý příliv přímých zahraničních investic bude v nadcházejícím období plně pokrývat schodek běžného účtu, uvádí se v prohlášení.

(Vláda Srbské republiky)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek