Akademie věd České republiky pokračuje v prohlubování spolupráce s Tchaj-wanem

26. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Akademie věd České republiky pokračuje v prohlubování spolupráce s Tchaj-wanem Aplikovaný výzkum je další oblastí, která se aktivně rozvíjí mezi českou a tchajwanskou stranou. Předními nositeli této spolupráce je Akademie věd ČR a tchajwanský Výzkumný institut průmyslových technologií (ITRI). Právě proto ve dnech 19. až 23. listopadu 2018 proběhla další incomingová mise zástupců ITRI do Prahy, aby se podpořily stávající projekty a zároveň rozvinuly nové oblasti ve vědecko-výzkumném sektoru.

Akademie věd ČR dlouhodobě spolupracuje s vědeckými institucemi na Tchaj-wanu. V posledních letech se aktivně a slibně rozvijí spolupráce právě s tchajwanským Výzkumným institutem průmyslových technologií (ITRI), se kterým se v říjnu 2017 podepsalo i Memorandum o vědecké spolupráci. Během dvou let se obě strany několikrát recipročně navštívily v ČR a na Tchaj-wanu. A téměř po roce zástupci ITRI včele s výkonným viceprezidentem Pei-Zen Changem znovu navštívili Českou republiku.

V průběhu týdne se kromě bilaterálních schůzek se zástupci Akademie věd ČR rovněž uskutečnil odborný seminář a zároveň návštěva výzkumných center ELI Beamlines v Dolních Břežanech, BIOCEV ve Vestci a Technologického centra v Praze.

Tchajwanská ekonomika je, stejně jako ČR, silně proexportně zaměřená a zároveň závislá na technologicky vyspělých inovací, které neustále rozvíjí. Akademie věd ČR hledá způsoby, jak využít aplikační potenciál svých vědeckých výsledků, konkrétně například v oblasti biomedicíny, biomateriálů či tkáňového inženýrství. ITRI zase usiluje o rozšíření mezinárodní spolupráce například v oblasti fyziky, biomateriálů, termomechaniky či v oblasti vzdělávání jako je transfer technologií či ochrana duševního vlastnictví.

Rozpracování konkrétních projektů za podpory národních či evropských fondů / programů dále pokračuje na bilaterální bázi obou zúčastněných stran. Závěrem, obě strany se rovněž domluvily na výměně výzkumných pracovníků střídavě na svých pracovištích v dalším období. V příštím roce se dají očekávat až 3měsíční výměnné pobyty dvou zástupců Akademie věd ČR z oblasti fyziologie a termomechaniky do ITRI.

Tento projekt byl zorganizován v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie ve spolupráci s Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji.

Informace poskytnuta Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji. Autorka: Eva Pigová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek