Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 – 2020

14. 12. 2015 | Zdroj: Ministerstvo zemědělství (MZe)

Vláda České republiky svým usnesením č. 938 ze dne 20.11.2015 schválila Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 – 2020 (AP). Předkládaný Akční plán si klade za cíl podporovat růst ekologického zemědělství v ČR s výhledem do roku 2020 a je zpracován jako již třetí v pořadí.

Ekologické zemědělství (EZ) má v ČR za sebou již 25 let vývoje. Oblasti jako legislativa či systém kontroly a certifikace jsou zajištěny na vysoké úrovni, avšak jiné oblasti stále dostatečně rozvinuty nejsou (např. odbyt a zpracování bioproduktů, domácí trh s biopotravinami, využití potenciálu EZ v ochraně přírody, výzkum a inovace v EZ, poradenství či vzdělávání) a potřebují systematickou podporu. 

Právě za tímto účelem je zpracováván tento AP, který obsahuje prioritní oblasti a doporučená opatření, jejichž realizace přispěje k dalšímu rozvoji EZ, z něhož bude moci profitovat celá společnost.

Dokument ke stažení:

Akční plán 2016 - 2020  (1 MB)

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek