Alžírsko: Zahraniční obchod a investice

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Údaje v mld. USD

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

65,0

62,9

34,7

30,0

34,8

Dovoz

55,0

58,6

51,7

47,1

46,0

Saldo

10,0

4,3

-17,0

-17,1

-11,2

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Struktura vývozu

Země

Podíl

EU

58,0

- Itálie

16,6

- Španělsko

12,3

- Francie

11,1

- Nizozemsko

4,4

- V. Británie

3,9

- ČR

0,0

- ostatní státy EU

9,7

USA

11,2

Brazílie

4,6

Kanada

4,6

Turecko

4,3

ostatní státy

17,3

- arabské

6,1

celkem

100,0

Struktura dovozu

Země

Podíl

EU

47,5

- Francie

10,2

- Itálie

9,9

- Španělsko

7,7 

- Německo

6,4

- ČR

0,3

- ostatní státy EU

13,0

Čína

18,0

USA

5,0

Turecko

4,1

Argentina

2,9

Brazílie

2,6

J. Korea

2,2

Indie

2,0

ostatní státy

15,7

- arabské

5,6

celkem

100,0

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Struktura vývozu

Komodita

Podíl

ropa a zemní plyn

93,8

petrochemické a chemické produkty

4,6

jiné komodity

1,6

celkem

100,0

Struktura dovozu

Komodita

Podíl

stroje a zařízení

34,0

- telefonní přístroje

2,7

- nákladní automobily a autobusy

1,7

- turbopohony

1,1

- armatury

1,1

- traktory

1,0

- jiné stroje a zařízení

26,4

suroviny a materiály

30,7

- roury a trubky ze železa a oceli

2,7

- pruty a tyče ze železa a oceli

2,5

- minerální oleje

2,2

- konstrukce a konstrukční díly

1,9

- potravinářské oleje

1,5

- polymery etylénu

1,1

- dřevo

1,0

- jiné suroviny a materiály

17,8

spootřební zboží

17,7

- léčiva

4,3

- osobní automobily

3,6

- jiné potraviny

9,8

potraviny

17,6

- obilí a mouka

6,0

- mléko a mléčné výrobky

2,1

- cukr a cukrovinky

2,0

- jiné spotřební zboží

7,5

celkem

100,0

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bezcelní a investiční zóny nebo VT parky nejsou zavedeny.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Výše přímých zahraničních investic zaznamenaná alžírskou agenturou na podporu investic ANDI činí od roku 2002 v průměru kolem 1 mld. USD ročně a jejich struktura je následující:


Odvětvová struktura

%

průmysl

80,5

služby

5,4

cestovní ruch

5,1

telekomunikace

4,0

stavebnictví

3,5

jiná odvětví

1,5

celkem

100,0

Teritoriální struktura

%

arabské země

45,0

státy EU

30,6

jiné evropské země

12,5

jiné země

11,9

celkem

100,0

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu je omezen na společné podniky s alžírskými partnery a s předkupním právem alžírského státu na zahraniční podíl za odhadní cenu v případě jeho prodeje. Pro zahraniční podíl je ve společných podnicích stanoven limit 49 %.

Pobídky pro investory závisí na rozsahu, umístění a přínosu investic. Jedná se zejména o různé daňové úlevy na dobu až 10 let. Žádosti o úlevy vyřizuje agentura pro podporu investic ANDI a podrobnosti uvádí na svých internetových stránkách www.andi.dz.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: