Alžírsko: Zahraniční obchod a investice

26. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Údaje v mld. USD

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

62,9

34,7

30,0

34,8

30

Dovoz

58,6

51,7

47,1

46,0

33,7

Saldo

4,3

-17,0

-17,1

-11,2

- 3,7

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Struktura vývozu

Země

Podíl

Itálie

15,96

Francie

12,92

Španělsko

11,91

USA

9,76

Brazílie

5,99

Turecko

5,64

Nizozemsko

5,32

Velká Británie

4,63

Portugalsko

2,64

Belgie

2,57

Indie

2,47

Tunisko

2,16

Čína

2

Korejská republika

1,99

Kanada

1,91

Zdroj: Alžírská celní správa

 

Struktura dovozu

Země                   

Podíl

EU

47,5

- Francie

10,35

- Itálie

7,91

- Španělsko

7,65

- Německo

6,88

- Polsko

1,62

Čína

16,99

USA

3,52

Turecko

5

Argentina

4,1

Brazílie

2,6

J. Korea

2,6

Indie

2,81

Saudská arábie

1,51

Rusko

1,97

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Struktura vývozu

Komodita

Podíl

ropa a zemní plyn

94,54

potravinářské výrobky

1

jiné komodity

4,46

celkem

100,0

Struktura dovozu

Komodita

Podíl

stroje a zařízení

34,0

- telefonní přístroje

2,7

- nákladní automobily a autobusy

1,7

- turbopohony

1,1

- armatury

1,1

- traktory

1,0

- jiné stroje a zařízení

26,4

suroviny a materiály

30,7

- roury a trubky ze železa a oceli

2,7

- pruty a tyče ze železa a oceli

2,5

- minerální oleje

2,2

- konstrukce a konstrukční díly

1,9

- potravinářské oleje

1,5

- polymery etylénu

1,1

- dřevo

1,0

- jiné suroviny a materiály

17,8

spootřební zboží

17,7

- léčiva

4,3

- osobní automobily

3,6

- jiné potraviny

9,8

potraviny

17,6

- obilí a mouka

6,0

- mléko a mléčné výrobky

2,1

- cukr a cukrovinky

2,0

- jiné spotřební zboží

7,5

celkem

100,0

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Alžírský stát v rámci podpory zahraničních investic nabízí zahraničním investorům průmyslové zóny k odkupu zejména na severu země (nejedná se však o zóny volného obchodu). Detailní informace poskytuje alžírská Agentura pro investice a rozvoj ANDI. Bezcelní a investiční zóny nebo VT parky nejsou zavedeny.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Výše přímých zahraničních investic zaznamenaná alžírskou agenturou na podporu investic ANDI činí od roku 2002 v průměru kolem 1 mld. USD ročně, v roce 2018 objem FDI vzrostl o 0,3 mld. USD. Struktura FDI je následující:


Odvětvová struktura

%

průmysl

80,5

služby

5,4

cestovní ruch

5,1

telekomunikace

4,0

stavebnictví

3,5

jiná odvětví

1,5

celkem

100,0

Teritoriální struktura

%

arabské země

45,0

státy EU

30,6

jiné evropské země

12,5

jiné země

11,9

celkem

100,0

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu je omezen na společné podniky s alžírskými partnery a s předkupním právem alžírského státu na zahraniční podíl za odhadní cenu v případě jeho prodeje. Pro zahraniční podíl je dle investičního zákona z roku 2009 ve společných podnicích stanoven limit 49 %.

Pobídky pro investory závisí na rozsahu, umístění a přínosu investic. Jedná se zejména o různé daňové úlevy na dobu až 10 let. Žádosti o úlevy vyřizuje agentura pro podporu investic ANDI a podrobnosti uvádí na svých internetových stránkách www.andi.dz.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: