Alžírsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

26. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

Alžírsko (arabsky الجزائر‎‎ , berbersky ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, Alžírská demokratická a lidová republika) je stát na severu Afriky a na pobřeží Středozemního moře. S rozlohou 2 381 741 km² je největší zemí v Africe a desátou největší na světě. Země je prezidentskou republikou s 48 provinciemi. Od roku 1999 byl prezidentem Abdelazíz Buteflika, který na svůj post rezignoval v dubnu 2019.  Aktuálně (ke květnu 2019) v zemi vládne prozatimní úřednická vláda a z pozice prezidenta ad interim Abdelkader Bensalah. Hlavním a největším městem je Alžír.

 

Administrativní členění

Alžírsko má 48 provincií, tzv.vilájetů, 553 okresů (daïras) a 1 541 obcí (baladiyah). Původní administrativní rozdělení Alžířané převzali v roce 1962 po francouzské správě, kdy 15 původních departamentů bylo přejmenováno na vilájety. Později byl jejich počet rozšířen na 31 a v roce 1983 bylo vytvořeno 17 dalších. Každý vilájet, okres a obec je pojmenován po svém sídle, které je obvykle i největším městem. Právě tak získalo Alžírsko i název po Alžíru. Rozlohou je největší vilájet Tamanrasset (556 200 km²) v jižní části země a nejvíce obyvatel žije ve vilájetu Alžír (přes 2 947 000).

 

Adrar Béchar Chlef Ghardaia Mouskar Oran Sidi Bel Abbes Tindouf
Ain Defla Biskra Constantine Guelma Medea Ouarghla Skikda Tipasa
Ain Temouchent Blida Djelfa Illizi Mila Ouem El Bouaghdi Souk Ahras Béjaia
Alger Borj Bou Arredj El Bayadh Jijel Mostaganem Relizane Tamanrasset Tissemsilt
Annaba Bouira El Oued Khenchela MSila Saida Tébessa Tizi Ouzu
Batna Boumerdes El Tarf Laghouat Naama Sétif Tiaret Tlemcen

 

 

Ekonomický přehled

Páteří alžírského hospodářství je ropa, zemní plyn, fosfáty, polymetalické rudy, rtuť a wolfram. Dalšími důležitými odvětvími jsou zpracování železa a oceli, energetický průmysl. Alžírsko dispnuje třetími největšími ložisky břidlicové ropy a plnu na světě. Čtvrtina lidí se pohybuje v zemědělství, které ale tvoří jen 13 % HDP - je třeba mít na pamětí, že 4/5 rozlohy země jsou pokryty pouští a orná půda se vyskytuje prakticky jen v pobřežní části. Alžírský trh v mnoha ohledech není saturován a nabízí mnoho příležitostí pro investice a dodávky zboží a služeb (viz. Mapa oborových příležitostí). Alžírskou měnou je alžírský dinár - měna s omezenou směnitelností, která je uměle nadhodnocována, paralelně tak vzkvétá černý trh nabízející neoficiální kurz s výraznou odchylkou od oficiálního kurzu stanoveného BNA.

Při návštěvě ruského prezidenta Vladimíra Putina v roce 2006 bylo Alžírsku ze strany Ruska odpuštěno 4,74 miliard dolarů výměnou za nákup bojových letadel, vzdušných obranných systémů a jiných zbraní v ceně 7,5 miliard dolarů od společnosti Rosoboronexport. Ruská strana tak dodává odhadem 70 % veškerého zbrojního vybavení. V roce 2011 bylo v Alžíru dáno do provozu druhé metro na africkém kontinentu, pro které se plánuje rozšíření.

 

Alžírsko v roce 2018

 

  Konkurenceschopnost WEF Exportní riziko Doing Business Index
pořadí 92/137 4/7 157/190

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Alžírská demokratická a lidová republika
 • francouzsky: République algérienne démocratique et populaire

Složení vlády se uvádí na internetových stránkách úřadu předsedy vlády www.cg.gov.dz v sekci Gouvernement.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 42,6 mil.
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva za posledních 5 let: 2,1 %

S počtem obyvatel kolem 42,6 milionů je Alžírsko 34. nejlidnatější zemí světa. Zároveň jde rozlohou o 10. největší zemi světa a největší zemi na africkém kontinentu. Alžírsko se také vyznačuje nízkou hustotou zalidnění - přibližně kolem 15,9/ km2. V hlavním městě Alžíru žije 3,7 milionů obyvatel, zatímco v jeho širší metropolitní části až 5,5 milionů – jde tak o nejhustěji osídlené místo v zemi.

V minulosti zemi ovládaly arabsko-berberské kmeny, jejichž převážná většina se zdržovala v severní pobřežní oblasti a v oázách v poušti. Dodnes lze v zemi nalézt až 1,5 milionů kočovníků a polokočovníků. Pro Alžírsko je typická mladá společnost, kde 1 člověk ze 4 nedosáhl věku 15 let. Typickým rysem je také nerovnost pohlaví ve prospěch žen v některých profesích (př. 70 % právníků a 60 % univerzitních studentů jsou ženy.).

V Alžírsku žije 96 000 utečenců a žadatelů o azyl, z nichž naprostá většina jsou migranti ze Západní Sahary. Mimo ně se v zemi zdržuje také na 35 000 čínských dělníků a 165 000 utečenců ze Západní Sahary žije v utečeneckých táborech při marocké hranici. Významný podíl na etnicky rozmanité demografii má 600 000 až 2 miliony alžírských Turků, přímých potomků janičářů, známých jako kouloughi.

Největší diaspora Alžířanů žije ve Francii a čítá kolem téměř 2 milionů Alžířanů. Odhaduje se, že kolem 11 milionů Alžířanů je gramotných ve francouzském jazyce, a Alžírsko tak platí za druhou největší frankofonní zemi světa.

Demografické složení:

 • 50,6 % muži
 • 49,4 % ženy

Věkové složení:

 • 28,4 % do 14 let věku
 • 63,1 % ve věku 15–59 let
 • 8,5 % ve věku 60 a více let

Národnostní složení:

 • 70–75 % Arabové
 • 20–25 % Berbeři
 • 5–10 % Beduíni a ostatní

Náboženské složení:

 • 99,0 % muslimové (sunnité)
 • 1,0 % křesťané, židé a ostatní

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

HDP/obyv. v USD

 

4 404

4 129

4 225

4 044

Roční růst HDP v %

3,8

3,9

3,3

1,6

2,1

Míra inflace v %

2,9

4,8

6,4

5,6

4,3

Míra nezaměstnanosti v %

10,6

11,2

10,5

11,7

11,7

 

Základem ekonomiky je stále ropa a zemní plyn  (Alžírsko má 10. největší zásoby zemního plynu, 3. největší zásoby břidlicového plynu, a je 6. světovým vývozcem plynu), které tvoří 30 % HDP, a kolem 60 % rozpočtových příjmů, následně 95 % zisku z vývozu. Vzhledem k poklesu cen ropy se alžírská vláda dlouhodobě snaží o podporu diverzifikace ekonomiky. Několikaměsíční zákaz dovozu a navýšení cel předvedly své limity. Za dobu zákazu dovozu celkem přes 800 položek tak Alžírsko ušetřilo skromných 489 milionů USD. Dovozu je ale stále nepřímo bráněno skrze pravidlo „domiciliation bancaire“, kdy importér žádá několikeré povolení k dovozu, jeho finanční prostředky jsou nadměrně dlouho blokovány a do procesu zasahuje vzdor dobrým zvykům nad rámec své působnosti ABEF (Association professionnelle des banques et des établissements financiers). V teritoriu se i po odstoupení dlouholetého prezidenta Abdulazíze Boutefliky, a prozatím nejasné politické situaci (ke květnu 2019) očekává pokračování dosavadní hospodářské politiky vyznačující se udržováním rozsáhlého sektoru státních podniků, omezením směnitelnosti měny a zahraničního podílu ve společných podnicích, opatrným jednáním o vstupu do WTO a snahou o regulaci dovozu za účelem ochrany domácí výroby a devizových rezerv po větším poklesu cen vyvážené ropy.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje v mld. DZD 

2014

2015

2016 

2017

2018

Příjmy

3 927,7

4 552,5

5 011,6

5 635,5

3 114

Výdaje

6 995,8

7 656,3

7 297,5

6 883,1

6 556

Saldo

- 3 068,1

- 3 103,8

- 2 285,9

- 1 247,6

- 1095,19

Mimorozpočtové příjmy

2 965,7

2 886,5

1 387,9

 

 

Celkové saldo

- 102,4

- 217,3

- 898,0

 

- 1095,19

 

Rozpočtový zákon na rok 2019 byl schválen v listopadu 2018 Alžírským národním lidovým shromážděním na základě relativně opatrného makroekonomického rámce, jenž počítá s cenou ropy za barel pouze ve výši 50 $, tempem růstu národní ekonomiky 2,6 % a inflační mírou 4,5 %. Relativně konzervativní rozpočtový zákon nepředpokládá vznik nové daňové povinnosti, ani navýšení výdajů na veřejně prospěšné účely. Konzistentní finanční rozvaha odráží závazek státu k podpoře socio-ekonomického rozvoje země, a počítá s vysokými výdaji na lidský rozvoj (625 miliard DZD), mnohostranný ekonomický rozvoj (1000 miliard DZD) a podporu místního rozvoje, tj. Plans communaux de développement (100 miliard DZD). Oproti loňskému roku si polepší zejména rezort dopravy a veřejných prací s přiznaným rozpočtem 49,9 miliard DZD (oproti 25,9 miliardám DZD v roce 2018), výrazněji si polepší i rezort zemědělství a rozvoj venkova s rozpočtem 235,2 miliard DZD (oproti 211,8 miliardám DZD), a konečně na tom bude lépe i sektor zdravotnictví a reformy nemocnic s rozpočtem 398,9 miliard DZD (oproti 392,1 miliardám DZD v roce 2018).

 

Fakta

 • Počítá se s rozpočtovými příjmy 6,508 bilionů DZD, tedy o něco více než v roce 2018, včetně zdanění ropných produktů ve výši 2,714 miliard DZD
 • Rozpočtově výdaje budou mírně nižší oproti roku 2018, ve výši 8,557 miliard DZD
 • Provozní rozpočet se odhaduje na 4,954 miliard DZD, tedy mírné vyšší oproti roku 2018 v závislosti na bezpečnostní situaci v pohraničních oblastech a výdajích na sociální zabezpečení
 • Výdaje na sociální zabezpečení tak dosáhnou přibližně 21 % celkového rozpočtu (445 miliard DZD na podporu rodin, 290 miliard DZD na důchody (k těm stát přidá dotace ve výši 500 miliard DZD do Caisse Nationale des Pensions), 336 miliard DZD na veřejné zdravotnictví, 350 miliard DZD na systém bydlení (tato položka bude dofinancována z Národního fondu pro zdraví částkou ve výši 300 miliard DZD)
 • Celková rozvaha ukazuje na schodek téměř 2,2 miliard DZD
 • Kapitálový rozpočet bude mít hodnotu 3 602 miliard DZD jako platební prostředky, 2 601 miliard na re-evaluaci sektorových programů
 • Drobný pokles v kapitálovém rozpočtu neodpovídá poklesu politiky veřejných investic, odráží spíš pokles výdajů ve výši 300 miliard DZD na konsolidaci pohledávek států

Sektorové rozdělení výdajů na národní programy (v závorce prostředky na platby)

 • Průmysl 1,33 miliard DZD (61,54 miliard DZD)
 • Zemědělství a vodohospodářství 160,7 miliard DZD (235,6 miliard DZD)
 • Podpora služeb 55,8 miliard DZD (72,7 miliard DZD)
 • Správní a hospodářská infrastruktura 485,5 miliard DZD (635,7 miliard DZD)
 • Vzdělání 127,8 miliard DZD (162,9 miliard DZD)
 • Sociální a kulturní infrastruktura 70,6 miliard (146,5 miliard DZD)
 • Podpora bydlení 99,7 miliard DZD (423,4 miliard DZD)
 • Ostatní 800 miliard DZD (600 miliard DZD)
 • Plány místního rozvoje 100 miliard DZD (100 miliard DZD)

 

 

Výzvy

Zahraniční dluh

Prohloubení zahraničního dluhu je téměř jisté, protože není zcela evidentní, jak Alžírsko zafinancuje desetimiliardové investice do infrastruktury a energetiky bez nástroje partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a bez zahraničních investic. Již nyní víme, že příští velký infrastrukturní projekt přístavu Hamdania jde na vrub zahraničnímu dluhu.

Alžírsku hrozí, že zopakuje chyby 70. a 80. let, kdy byly domácnosti a veřejné investiční projekty financovány tak, že se nabalil zahraniční dluh, na jehož splacení se pak spotřebovaly téměř všechny příjmy z exportu. Na základě této zkušenosti se dodnes Alžírsko zdráhá přijmout zahraniční půjčky.

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Údaje v mld. USD 

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo běžného účtu

- 9,3

- 27,3

- 26,2

- 21,9

-26,9

Saldo kapitálového účtu

3,4

- 0,2

0,2

 

- 16,9

Platební bilance

- 5,9

- 27,5

- 26,0

- 21,8

- 17

Devizové rezervy

178,9

143,0

113,0

97,3

88,6

Výše veřejného dluhu je kolem téměř 40 % hodnoty HDP. Prohloubení zahraničního dluhu je téměř jisté, protože není zcela evidentní, jak Alžírsko zafinancuje mnohamiliardové investice do infrastruktury a energetiky bez zahraničních investic a nástroje PPP. Na základě zkušeností ze 70. a 80. let se však alžírská vláda zdráhá přijímat zahraniční půjčky.

 

Cena barelu a devizové rezervy

Podle analytiků ceny ropy ještě několik měsíců zůstanou relativně nízké vzhledem k přebytku nabídky a relativně nízké poptávce. Státní rozpočet počítá s konzervativní cenou 50 $ za barel, která nechává veřejným financím rezervu. Rozpočet je ovšem nevyrovnaný a bude vyžadovat měnové financování. Aby rozpočet došel kýženého bodu zlomu, a příjmy a výdaje tak byly v rovnováze, cena ropy by musela dosáhnout 80 $ za barel. Rovnováha běžného účtu platební bilance je zase ohrožena v případě, že cena ropy oněch 80 $ za barel přesáhne. Následkem toho se tenčí devizové rezervy, a snižuje se tím cena alžírského dináru, což vede rozevírání nůžek mezi oficiálním kurzem a kurzem na černém trhu. V důsledku toho by pak mohla posílit černá ekonomika, případně by došlo k dolorizaci ekonomiky, kdy ekonomické subjekty v zemi již nedůvěřují místní měně a všechny transakce provádí přímo v devizách. I podle nezávislých expertů je alžírský dinár přeceňován, jeho devalvace pak logicky povede ke zvýšení inflace, proto by úpravy měly probíhat postupně, aby byla zachována vnitrostátní produkce.  

Devizové rezervy za poslední 4 roky významně poklesly ze 194 miliard dolarů (2014) na pouhých 88 miliard dolarů v červnu 2018. V roce 2019 se devizové rezervy odhadují na méně než 62 miliard USD s průběžným poklesem v nadcházejících letech.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém tvoří centrální banka Banque d’Algérie řízená měnovou a úvěrovou radou (Conseil de la Monnaie et du Crédit) jmenovanou prezidentem republiky, 20 komerčních bank, 10 specializovaných finančních institucí a 5 kontaktních kanceláří zahraničních bank.

Hlavní alžírské státní komerční banky představuje Banque Extérieure d’Algérie a Banque Nationale d'Algérie. Hlavními zahraničními komerčními bankami v Alžírsku jsou Société Générale Algérie a BNP Paribas El Djazaïr. Přehled bank je uveden na internetových stránkách centrální banky www.bank-of-algeria.dz.

Hlavními pojišťovnami jsou Société Nationale d'Assurance, Compagnie Algérienne des Assurances, Compagnie Algérienne d'Assurance et de RéassuranceCompagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance. Přehled pojišťoven je uveden na internetových stránkách oborového orgánu www.cna.dz Conseil National des Assurances.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby. Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je progresivní podle jednotlivých pásem ročního příjmu následovně:

Pásmo v DZD

Daňová sazba v %

do 120 000

0

120 001 – 360 000

20

360 001 – 1 440 000

30

nad 1 440 000

35

Daň ze zisku 19 % u výroby, 23 % ve stavebnictví a cestovním ruchu a 26 % u ostatních činností. Pro roční obrat do 30 mil. DZD je místo toho možnost paušální daně z obratu ve výši 7 % u výroby a 12 % u ostatních činností. Srážkové daně z dividend a podobných příjmů mají sazby od 10 do 50 %.

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 19 %, pro některé položky snížená na 9 % a řada položek a činností je od této daně osvobozena. Na některé výrobky jsou stanoveny spotřební daně, například na motorová vozidla, pohonné hmoty, tabák, alkohol a některé lahůdky. Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy www.mfdgi.gov.dz

Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 26 % jejich hrubé mzdy a za zaměstnance dalších 9 % z jejich hrubého příjmu. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: