Alžírsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Alžírská demokratická a lidová republika
 • francouzsky: République algérienne démocratique et populaire

Složení vlády se uvádí na internetových stránkách úřadu předsedy vlády www.cg.gov.dz v sekci Gouvernement.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 41,3 mil.
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva za posledních 5 let: 2,1 %

Demografické složení:

 • 50,6 % muži
 • 49,4 % ženy

Věkové složení:

 • 28,4 % do 14 let věku
 • 63,1 % ve věku 15–59 let
 • 8,5 % ve věku 60 a více let

Národnostní složení:

 • 70–75 % Arabové
 • 20–25 % Berbeři
 • 5–10 % Beduíni a ostatní

Náboženské složení:

 • 99,0 % muslimové (sunnité)
 • 1,0 % křesťané, židé a ostatní

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP/obyv. v USD

 

 

4 404

4 129

4 225

Přírůstek objemu HDP v %

2,8

3,8

3,9

3,3

1,6

Míra inflace v %

3,3

2,9

4,8

6,4

5,6

Míra nezaměstnanosti v %

 

10,6

11,2

10,5

11,7

V teritoriu se během současného funkčního období (do r. 2019) stávajícího dlouholetého prezidenta očekává pokračování dosavadní hospodářské politiky vyznačující se udržováním rozsáhlého sektoru státních podniků, omezením směnitelnosti měny a zahraničního podílu ve společných podnicích, opatrným jednáním o vstupu do WTO a snahou o regulaci dovozu za účelem ochrany domácí výroby a devizových rezerv po větším poklesu cen vyvážené ropy.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Údaje v mld. DZD 

2013

2014

2015

2016 

2017

Příjmy

3 895,3

3 927,7

4 552,5

5 011,6

5 635,5

Výdaje

6 024,1

6 995,8

7 656,3

7 297,5

6 883,1

Saldo

- 2 128,8

- 3 068,1

- 3 103,8

- 2 285,9

- 1 247,6

Mimorozpočtové příjmy

2 132,5

2 965,7

2 886,5

1 387,9

 

Celkové saldo

3,7

- 102,4

- 217,3

- 898,0

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Údaje v mld. USD 

2013

2014

2015

2016

2017

Saldo běžného účtu

1,2

- 9,3

- 27,3

- 26,2

 

Saldo kapitálového účtu

- 1,0

3,4

- 0,2

0,2

 

Platební bilance

0,1

- 5,9

- 27,5

- 26,0

- 21,8

Devizové rezervy

194,0

178,9

143,0

113,0

97,3

Výše veřejného dluhu je kolem 20 % hodnoty HDP. Ke konci roku 2016 činil zahraniční dluh 3,8 mld. USD a dluhová služba se pohybuje od 0,1 do 0,4 % HND.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém tvoří centrální banka Banque d’Algérie řízená měnovou a úvěrovou radou (Conseil de la Monnaie et du Crédit) jmenovanou prezidentem republiky, 20 komerčních bank, 10 specializovaných finančních institucí a 5 kontaktních kanceláří zahraničních bank.

Hlavní alžírské státní komerční banky představuje Banque Extérieure d’Algérie a Banque Nationale d'Algérie a hlavními zahraničními komerčními bankami v Alžírsku jsou Société Générale Algérie a BNP Paribas El Djazaïr. Přehled bank je uveden na internetových stránkách centrální banky www.bank-of-algeria.dz.

Hlavními pojišťovnami jsou Société Nationale d'Assurance, Compagnie Algérienne des Assurances, Compagnie Algérienne d'Assurance et de Réassurance a Compagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance. Přehled pojišťoven je uveden na internetových stránkách oborového orgánu Conseil National des Assurances www.cna.dz.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby. Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je progresivní podle jednotlivých pásem ročního příjmu následovně:

Pásmo v DZD

Daňová sazba v %

do 120 000

0

120 001 – 360 000

20

360 001 – 1 440 000

30

nad 1 440 000

35

Daň ze zisku 19 % u výroby, 23 % ve stavebnictví a cestovním ruchu a 26 % u ostatních činností. Pro roční obrat do 30 mil. DZD je místo toho možnost paušální daně z obratu ve výši 7 % u výroby a 12 % u ostatních činností. Srážkové daně z dividend a podobných příjmů mají sazby od 10 do 50 %.

Základní sazba daně z přidané hodnoty je 19 %, pro některé položky snížená na 9 % a řada položek a činností je od této daně osvobozena. Na některé výrobky jsou stanoveny spotřební daně, například na motorová vozidla, pohonné hmoty, tabák, alkohol a některé lahůdky. Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy www.mfdgi.gov.dz

Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 26 % jejich hrubé mzdy a za zaměstnance dalších 9 % z jejich hrubého příjmu. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: