Alžírsko zrušilo zákaz dovozu

18. 9. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Alžírsko zrušilo zákaz dovozu Protidovozní opatření byla nahrazena provizorními celními poplatky, jejichž výše se pohybuje mezi 30 až 200 %. Ve snaze chránit vnitřní trh a víceméně pokračovat v protekcionistické obchodní politice tak Alžírsko zavedlo alespoň tarifní překážky, které mohou u spotřebitele vést k preferování levnější místní produkce.

Konečný seznam položek dovozu a výše jejich celních poplatků bude zveřejněn nejdříve koncem září 2018 a bude pravidelně revidován.

Několikaměsíční opatření alžírská vláda zdůvodňovala snahou chránit průmyslovou výrobu, podpořit diverzifikaci ekonomiky a snížit výdaje na dovoz. Ve snaze nerezignovat kompletně na původně stanovené směřování obchodní politiky alžírský ministr pro obchod Saïd Djellab uvedl, že v nadcházejících měsících bude zákaz dovozu u některých položek obnoven. Na příklad alžírský ministr zemědělství Abdelkader Bouazgui se nechal slyšet, že při aktuálním nárůstu výroby potravin bude možné zakázat dovoz potravin kompletně v horizontu tří let (s odvoláním na nárůst sklizní obilí a luštěnin a oliv). 

Dopady protidovozních opatření

Přínos dosavadních opatření pro alžírskou ekonomiku je i tak diskutabilní. Jakkoliv totiž došlo k poklesu dovozu automobilů (ze 1,1 miliardy euro na 604 milionů euro za stanovené období), zmiňovaný dovoz byl nahrazen spíše kompletací dovezených komponent než vlastní výrobou.

I diverzifikace ekonomiky zůstává nadále výzvou na mnoho let dopředu, jelikož alžírská ekonomika se stále opírá především o těžbu ropy a zemního plynu, jejichž vývoz představuje až 95 % celkového vývozu země. Protidovozní opatření se od svého zavedení setkala s vydatnou kritikou zahraničních partnerů, a to jak Evropské unie, Spojených států amerických, tak Turecka a dalších.

Kromě nedostatku potravin a léků měla opatření také negativní vliv na stav inflace (aktuálně 4,8 %) v důsledku navýšení cen zakázaného zboží. 

Posilování alžírské národní ekonomiky

Opatření jde ruku v ruce s navýšením výdajů na realizaci projektů o 22 % oproti ustanovení v zákoně o rozpočtu z roku 2018. V absolutních číslech se Alžírsko chystá investovat kolem 3,6 miliardy euro do restartování investičních projektů, jakými jsou zejména těžba fosfátů v dolech v Tébessa, výstavba nového přístavu El Hamdania nebo modernizace přístavu v Annabě.

Za další impuls k restartování alžírské národní ekonomiky lze považovat spolupráci alžírského ministerstva práce a sociálních věcí s Národní agenturou pro zaměstnávání mladých (ANSEJ) – ta podporuje mladé lidi a čerstvé absolventy při jejich prvních podnikatelských snahách, které mají v budoucnu posílit alžírskou ekonomiku. Při diverzifikaci ekonomiky jsou pro Alžírsko stále podstatní i zahraniční partneři. Takový postoj ostatně alžírské delegace prezentují opakovaně při návštěvách evropských veletrhů nebo u příležitosti nedávno proběhlé Smíšené alžírsko-německé komory.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autorka: Alena Štojdlová, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek