Americká opatření vůči dovozům oceli a hliníku: upozornění, možnosti uplatnění výjimek

20. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Prezident Donald Trump dne 8. března 2018 oznámil uvalení cel ve výši 25 % na ocel a 10 % na hliník, která vstoupí v platnost od 23. března 2018. Opatření zahrnuje plošně všechny země s výjimkou Kanady a Mexika. Některé další země si zajistily trvalou či dočasnou výjimku. Ta se týká i Evropské unie.

EU je prozatím vyloučena z účinnosti opatření do 1. května 2018.

Opatření se vztahují na všechny položky dle harmonizované celní nomenklatury spadající do těchto skupin:

 • Výrobky z ocele (HS6):
  • HS 720610 až 721650,
  • HS 721699 až 730110,
  • HS 730210,
  • HS 730240 až 730290,
  • HS 730410 až 730690.
 • Výrobky z hliníku (HS4):
  • HS 7601 – surový hliník,
  • HS 7604 – hliníkové tyče, pruty a profily,
  • HS 7605 – hliníkový drát,
  • HS 7606 a 7607 – hliníkový plech, plechy, pásy a fólie (ploché válcované výrobky),
  • HS 7608 a 7609 – hliníkové trubky a trubky a tvarovky,
  • HS 7616.99.51.60 a 7616.99.51.70 – hliníkové odlitky a výkovky.

Prohlášení prezidenta předpokládá, že je možné také žádat o výjimky z uvedených opatření na konkrétní položky prostřednictvím amerického partnera. Vývozů z ČR, respektive z EU, se bude proces výjimek týkat tehdy, pokud nebude výjimka pro EU prodloužena i po prvním květnu. Žádosti o výjimku by se tak podávaly na Ministerstvo obchodu USA, a to kdykoliv v průběhu platnosti opatření.

Informace o žádosti o výjimku

Postup žádosti o výjimku byl zveřejněn ve Federálním registru Ministerstvem pro obchod USA. To je také pověřeno vydáváním rozhodnutí o těchto žádostech.

Stručné informace:

 • Žádost o výjimku musí být podávána americkým partnerem.
 • Pro žádost o výjimku nebylo stanoveno časové omezení, o výjimku je tedy možné žádat kdykoliv.
 • Žádost se podává prostřednictvím regulations.gov pod číslem BIS-2018-0006 pro ocel a BIS-2018-0002 pro hliník. V žádosti musí být specifikovány podnikatelské aktivity tohoto subjektu v USA, které jej opravňují podat takovou žádost. Žadatel také musí jasně identifikovat a specifikovat zboží v HS 10 a učinit tak pro každý individuální výrobek samostatně.
 • Výjimky budou poskytnuty individualizovanému zboží (v HS 10), pokud výrobek není v USA vyráběn v dostatečném množství, kvalitě nebo s ohledem na jiné zvláštní okolnosti národní bezpečnosti. 
 • Rozhodnutí by měla být vydána do 90 dní od podání, kladné rozhodnutí by pak mělo vstoupit v platnost za pět pracovních dní.

O výjimce rozhodne ministr obchodu po konzultaci s dalšími klíčovými subjekty americké administrativy (např. ministr zahraničí, ministr financí, ministr obrany, šéf Úřadu amerického obchodního zmocněnce /USTR/, poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti, poradce prezidenta pro hospodářskou politiku). Zároveň do 30 dní mohou ostatní subjekty podávat k těmto žádostem výhrady.

Evropská unie v reakci na americká opatření, která považuje za neodůvodněná ochranná opatření v rozporu s Dohodou WTO o ochranných opatření, stále zvažuje přijmout odpovídající protiopatření podle zmíněné dohody, pokud nebude dosaženo trvalé výjimky. Spustila také veřejnou konzultaci , která byla ukončena 26. března 2018. Pokud jste nestihli podat svůj vstup a i nadále máte relevantní komentář k seznamu navrhovaných položek, jejichž dovoz by mohl být EU kroky zasažen, zašlete jej prosím na e-mail fortova@mpo.cz.

Zvažovaná reakce EU na vyrovnání oznámených amerických cel na ocel a hliník:

EK zvažuje v souladu s Dohodou WTO o ochranných opatřeních pozastavit celní koncese u vybraného zboží pocházející z USA, u kterých může následně uvalit dodatečná dovozní cla. Unijní opatření bude mít dvě fáze, čemuž odpovídají i dva seznamy produktů. Seznam A obsahuje položky, na které bude možné uvalit cla v první fázi (v rámci týdnů) a seznam B obsahuje položky, na které bude možné uvalit cla po třech letech od přijetí amerického opatření (dle čl. 8 Dohody WTO o ochranných opatřeních).

 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekci zahraničního obchodu na e-mailech pelant@mpo.cz a fortova@mpo.cz.

Zdroje:

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek