Andorra: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod ČR – Andorra (v mil. Kč)    

 

Obrat

Vývoz

Dovoz

Saldo

2014

69,7

52,7

17,0

35,6

2015

43,8

41,1

2,7

38,4

2016

53,1

46,7

6,4

40,3

2017

219,6

214,7

4,9

209,8

2018

66,52

61,01

5,51

55,5

Zdroj: Statistiky ČSÚ
Andorra se v posledních letech pohybuje okolo 150. místa v českém zahraničním obchodu. V roce 2018 byla z hlediska obratu na 155. místě. 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura dovozu z Andorry za rok 2018  

Kód zboží 

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

85

Izolační části elektrických přístrojů 

 4 515

61

Oděvy pletené

311

19

Pekařské výrobky

193

94

Nábytek

177

95

Sportovní potřeby

93

64

Obuv

68

62

Pánské oděvy

39

65

Pokrývky hlavy

  28

39

Výrobky z plastů

26


Komoditní struktura vývozu do Andorry za rok 2018 
 Kód zboží Název zboží Stat. hodnota CZK (tis.)  
62 Oděvy - kabáty, obleky  21 770
61 Oděvy pletené 8 604
24 Tabákové náhražky 7 271
87 Motorová vozidla  5 865
42 Koženkové kufry, aktovky 4 882
64 Obuv 4 218
94 Osvětlovací zařízení  2 783
93 Zbraně a střelivo 1 430
65

Pokrývky hlavy

788

 Zdroj: Statistiky ČSÚ

 Komoditní struktura česko-andorrské obchodní výměny se v posledních letech nijak výrazně nemění. Vzhledem ke snaze andorrské vlády modernizovat energetickou síť z pohledu efektivnosti a posílit podíl obnovitelných zdrojů, se jako potenciálně zajímavý nový sektor českého vývozu může jevit právě energetika, inovace, technologické novinky a patenty.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

S Andorrou neexistuje zásadní obchodní výměna v oblasti služeb. Andorra nabízí dobrou základnu pro provozování telekomunikačních a počítačových služeb, české firmy ji však dosud nikterak nevyužívají.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle informací ZÚ nefunguje v Andoře žádná joint venture české firmy, ČR v zemi nemá žádné významné investiční aktivity.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech byla podepsána 11. června 2013. Dohoda upravuje spolupráci orgánů obou smluvních stran v oblasti daní, umožňuje získání příslušným orgánem veškerých informací potřebných ke stanovení, výběru a vymáhání daní. V návaznosti na splnění ratifikačních procesů na obou stranách je smlouva v platnosti ode dne 5. června 2014.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nerealizuje v Andoře žádný projekt zahraniční rozvojové spolupráce, ohledně strategie rozvojové spolupráce uplatňované andorrskou vládou viz kapitola 3.3.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: