Angola a Mosambik se snaží o renesanci svého zemědělství. A to je šance pro nás

14. 7. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

Obě země mají pro rozvoj zemědělské výroby skvělé podmínky. Přesto jsou nyní závislé na dovozu potravin ze třetích zemí a místní výroba a chov hospodářských zvířat jsou na nízké úrovni.

Portugalsky mluvící země Afriky, Angola a Mosambik, procházejí v současné době určitou renesancí v oblasti zemědělství, jehož rozvoj patří mezi hlavní priority místních vlád.

Obě země jsou závislé na dovozu potravin ze třetích zemí a místní výroba a chov hospodářských zvířat jsou buď nedostatečné, nebo na velmi nízké úrovni. Podpora tedy směřuje do rozvoje místní výroby a její mechanizace s cílem postupného omezení dovozu a získání soběstačnosti v produkci potravin.

Místní podmínky pro pěstování plodin jsou navíc velmi příznivé – během jednoho roku je hned několik sezon pro dozrání plodin, nachází se zde úrodná půda a je dostatek vodních zdrojů.

Česká republika má se svým intenzivním zemědělstvím založeným na mechanizaci výroby a s podniky vyrábějícími špičkové technologie veškeré předpoklady pro to, aby se prosadila na daném trhu a současně tak pomohla naplnit vládní strategie.

České produkty mají ještě z dob minulých, ovlivněných programy pomoci zemím v rámci RVHP, velmi dobrou reputaci a často na ně v Angole a Mosambiku s nostalgií vzpomínají.

Také díky rozsáhlým stipendijním programům z minulosti je mezi populací Angolanů a Mosambičanů mnoho těch, kdo česky rozumí, jsou na významných postech a snaží se podporovat bilaterální spolupráci s ČR. Takovým příkladem je mosambický prezident Filipe Nyusi, bývalý ministr zemědělství Angoly Afonso Canga či velká většina současného osazenstva angolského ministerstva zemědělství.

Tyto faktory tedy představují dobrý základ pro vstup českých produktů a technologií do těchto dvou zemí. Navíc zájem o česká řešení je patrný s rostoucím množstvím kontaktů mezi podniky zejména z Angoly a ČR.

Názorným příkladem je uskutečněná mise angolských podnikatelů v oblasti živočišné výroby do ČR na začátku května tohoto roku propojená s konáním Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně, kdy její účastníci byli nadšeni vším, co Česká republika nabízí, a vyjádřili zájem o české technologie a zkušenosti. Významnou podporou pro exportní financování českých projektů v Angole je aktuálně uzavřená dohoda o spolupráci mezi ČEB a BDA (Rozvojová banka Angoly) z 3. 6. 2017.

Angola je zemí, která má po Kongu druhé největší zásoby vody v Africe a podmínky pro zemědělství jsou přímo ideální. Mosambik je také bohatý na vodní zdroje, nicméně nedosahuje takové úrovně jako Angola.

Portugalci během své koloniální nadvlády rozvoj zemědělství v obou zemích výrazně podporovali. Angola byla tehdy dokonce v produkci potravin zcela soběstačná. Následně však bylo během občanských válek zemědělství výrazně poškozeno a lokální produkce byla nahrazena dovozem ze třetích zemí.

V případě Angoly byl tento propad obrovský – země začala veškeré potraviny dovážet. Navíc s jednostranným zaměřením ekonomiky na těžbu ropy nebyl vytvářen tlak na změnu této situace.

Po poklesu cen ropy v roce 2014 se však Angola dostala do krize, nemohla si dovolit tak masivní dovoz a to ji přinutilo začít vytvářet strategie pro diverzifikaci ekonomiky a podporu zakládání místní výroby.

Angolské podpůrné programy v zemědělství a potravinářství zahrnují např. odečet daně z nákupu zemědělské a potravinářské technologie, zjednodušené nabytí půdy pro pěstování zemědělských plodin a chov dobytka, zakládání speciálních fondů pro financování těchto aktivit a další nástroje k zajištění větší konkurenceschopnosti místních farmářů.

Angola je v současné době teprve na začátku tohoto procesu a má zájem o dodání velké škály strojů a vybavení pro pěstování zemědělských plodin, produkci potravin, chov hospodářských zvířat, zpracování masa a mléka, dodání léčiv a vakcín a v neposlední řadě také školení a předání know‑how.

Mosambik má pro rozvoj svého zemědělství a potravinářství také připravené speciální programy, např. program „Sustenta“ s celkovým rozpočtem 231 mil. USD financovaným Světovou bankou, který je zaměřen na podporu již konkrétních projektů se zapojením jak místních farmářů, tak firem ze soukromého sektoru a bank.

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autorka: Kristýna Chvátalová, Velvyslanectví ČR v Pretorii.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek