Angola: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mapu oborových příležitostí rozdělených podle jednotlivých HS kódů naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Jednou z prioritních oblastí pro rozvoj Angoly je právě těžební průmysl s cílem podpořit těžbu dalších nerostných surovin vedle ropy a zemního plynu. Během posledních let probíhala oficiálně jen těžba ropy, zemního plynu, diamantů a stavebních kamenů (mramoru, žuly, vápence a křemence). Angola však má obrovské naleziště dalších nerostných surovin a hornin a za tímto účelem si také nechala vypracovat detailní geologický průzkum tzv. Planageo, jehož konečné výsledky budou známé během roku 2018. Předběžné výsledky uvádějí, že na angolském území se nachází 38 surovin z 50 nejvíce vyhledávaných surovin na světě zahrnujících měď, kobalt, zlato, mangan, draslík, hořčík, ametyst, diamanty, fosfáty, uran, bauxit, železo, zirkon, vápenec, křemenec, žula, mramor, diamanty, ropa a zemní plyn a další. V roce 2018 by měla začít oficiální těžba zlata, železa a mědi a následně i další projekty. Pro české podniky se tedy objevuje mnoho příležitostí pro dodání související techniky a strojů. Koncesionářskou společností v těžbě nerostných surovin je FERRANGOL, který ve spolupráci zejména se zahraničními investory rozvíjí dané projekty. Pro těžbu diamantů se pak jedná o koncesionáře EDIAMA a v ropném průmyslu pak figuruje největší angolská společnost SONANGOL. Z pohledu ropnému průmyslu jsou příležitosti pro české podniky z pohledu dodání generátorů a dalších strojů pro ropné věže a rafinérie, které staví zahraniční investoři, mezi které patří zejména BP, Chevron, ENI, ExxonMobil, Statoil, Repso, Petrobras a Total.

Energetický průmysl

Energetika je dalším ze sektorů pro zajištění ekonomického růstu země. Angola má obrovský potenciál ve výrobě elektrické energie z vodních zdrojů a v současné době využívá pouze 5 % svého potenciálu. Celkově má 10 vodních elektráren a nově se staví obrovské vodní dílo Caculo Cabaca s očekávanou kapacitou 2,17 GW ze strany čínských investorů. Vedle velkých elektráren se nabízí také výstavba malých vodních elektráren, které často iniciují zemědělské firmy, aby pomohli zásobovat elektřinou nejen své průmyslové a zemědělské podniky, ale také místní vesnice či menší města. Vedle vodních elektráren je právě ve výstavbě první elektrárna na kombinovaný cyklus. Angola po Demokratické republice Kongo druhé největší zásoby vody Africe a právě rozvoj vodní energetiky je nejvýznamnější. Plán na podporu energetiky v Angole – Angola Energia 2025 – má za cíl zdvojnásobit přístup k elektřině do roku 2025 a to prostřednictvím zvýšení kapacity výroby elektrické energie i s využitím obnovitelných zdrojů energie, rozšířením, lepším propojením a celkovým vylepšením rozvodných elektrických sítí v zemi.

Obranný průmysl

Obranný a bezpečnostní průmysl v Angole představuje také mnoho příležitostí, a to zejména v podobě modernizace a opravy stávajícího vojenského vybavení (letadla, tanky) a nákupu spíše drobnější vojenské techniky. Angola patřila mezi země s největšími výdaji na obranný průmysl, což se s krizí změnilo a zaměřuje se nyní spíše na opravu stávající techniky. Potenciálně zajímavou oblastí by bylo také školení pozemního vojenského personálu a letců, což také bude záležet na dalším ekonomickém vývoji země.

Plasty a gumárenský průmysl

V souvislosti se zájmem o rozvoj mnoha průmyslových odvětví a potřebou zajistit nákladní dopravu se projevuje zvýšená poptávka po pneumatikách pro nákladní vozidla, zemědělská vozidla a vozidla na speciální účely.

Strojírenský průmysl

Angola vykazuje zvýšenou poptávku po strojích a vybavení zahrnující obráběcí stroje, frézy a další vyspělé technologie pro různé průmyslové odvětví. Vedle dodání daných technologií mají angolské podniky zájem o know-how a technologické znalosti, které jim chybí včetně silného investora, který by celou výrobu i finančně podpořil. Dříve české podniky měly zaručený odbyt v dodání ocelových dutých trubek a dalších ocelových produktů, nicméně to skončilo s výstavbou první místní ocelárny na konci roku 2015.

 Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Sektor zdravotnictví je také potenciální oblastí pro odbyt českých produktů a to, pokud jde
o zdravotnické vybavení, nástroje, tak i léky. Aktuální stav a kvalita zdravotnického vybavení a léků je na nízké úrovni a to včetně těch nejdražších nemocnic hlavního města. V Angole se celkově nachází tři typy nemocnic, běžné veřejné nemocnice, které jsou poddimenzované, nemají dostatečnou kapacitu, dostatek lékařů a tím pádem neposkytují kvalitní zdravotní péči. Dalším typem nemocnic jsou soukromé, které však nemají takový úspěch mezi Angolany. Nejlepšími nemocnicemi a současně také nejdražšími jsou veřejné nemocnice vlastněné státním podnikem, které dosahují vyšší kvality a mají lepší podmínky, nicméně pro většinu angolského obyvatelstva jsou zcela nepřístupné. Nejvhodnější pro přístup českých produktů na angolský trh je nalezení spolehlivého distributora či založení svého zastoupení v Angole, jehož zástupce se bude starat o odbyt a servis dodaného vybavení.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoj zemědělství a potravinářství představuje hlavní prioritu vlády a nového prezidenta João Lorença. Cílem je rozvinout v podstatě všechny oblasti zemědělské činnosti a zpracovatelského průmyslu, protože Angola je zcela závislá na dovozu téměř veškerých surovin ze zahraničí (převážně z Portugalska) a v souvislosti s probíhající krizí nemá dostatek prostředků na tento nákup. Dává důraz na podporu investic v této oblasti s apelem na zahraniční investice, které by také přinesly nezbytné know-how a technické dovednosti, které Angole chybí. Hlavní investiční a obchodní příležitosti jsou v pěstování a zpracování tropického ovoce; dodání traktorů a příslušenství, zemědělských strojů a vybavení; dodání hnojiv či výroba organických hnojiv; produkce semen pro následný prodej; pěstování kukuřice, obilí (s pěstováním obilí se v Angole teprve bude začínat), manioku, cukrové třtiny, sóji, rýže a kávy; zpracování kukuřice na mouku, výroba palmového a sójového oleje; dodání náčiní na skladování a uchování úrody; dodání techniky pro kácení a zpracování dřeva; dodání krmných směsí či jejich výroba v místě; živočišná výroba a navazující zpracování mléka, sýrů a dalších mléčných produktů, zpracování masa, výroba uzenin; chov kuřat na maso a slepic na vajíčka. V Angole se nachází celkem 35 mil. ha úrodné půdy a z toho 5 mil. ha je zatím využíváno.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnějším veletrhem v zemi a potažmo v celém regionu je mezinárodní všeobecný veletrh FILDA, který se koná každoročně v červenci. Akce je pod záštitou Ministerstva ekonomie a plánování Angoly a pravidelně se účastní více než 500 vystavovatelů z Angoly a další dvacítky zemí (kromě sousedů Angoly a samozřejmě Portugalska a Brazílie, které mají své vlastní pavilony, bývají z evropských zemí tradičně přítomny Španělsko, Itálie, Francie, SRN, ale i např. Rakousko a Rumunsko). V roce 2018 se veletrh uskutečnění od 10. do 14. 7. ve speciální ekonomické zóně Luanda-Bengo (ZEELB) a v případě registrace alespoň 5 českých firem bude účast podpořena z programů NOVUMM.  Realizátorem veletrhu je angolská společnost Eventos Arena. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách: www.filda.co.ao či na emailu: geral@eventosarena.co.ao, geral@filda.co.ao

V Luandě se dále konalo i několik specializovaných veletrhů: těžařský FIMA (duben), potravinářský Expo Alimenticia (květen), zdravotnický veletrh (srpen), Angola Motorshow (září), veletrh kultury a cestovního ruchu FITEC (září), veletrh nábytku a dekorací (říjen), veletrh stavebních materiálů (říjen) a veletrh ropného průmyslu FIPA (listopad). Nicméně realizace těchto veletrhů bude podléhat změnám a v roce 2018 by se měla ujasnit jejich nová podoba. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: