Angola: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017

2018

2019
(leden-únor)

Vývoz, mil. USD

32,7

25,7

28,2

80,8

 16,88

9,46

3,87

1,325

Dovoz, tis. USD

160

30

8

5

 4

4

0

0

Bilance, mil. USD

32,5

25,7

28,2

80,8

 16,88

9,45

3,87

1,325

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

Vzájemná obchodní výměna v roce 2019 zaznamenává opětovný nárůst, i když je zatím mírný a jen ze strany českého vývozu. V roce 2018 český vývoz klesl na své minimum a dosáhl 3,87 mil. USD a v roce 2019 hned v prvním dvou měsících roku vývoz mírně vzrostl na 1,325 mil. USD. Nejvyšší hodnota českého vývozu byla zaznamenána v roce 2015, kdy byla velká poptávka po českých dutých ocelových trubkách. Následně však byla nahrazena místní výrobou daného produktu v Angole. Celkově se projevuje významná poptávka po českých produktech, nicméně ekonomické podmínky Angoly a stálý boj s nedostatkem deviz, její realizaci znemožňují. 

Dovoz angolských produktů do ČR je dlouhodobě na velmi nízké úrovni z důvodu malé výrobní kapacity angolských společností. V roce 2018 se nedovezlo vůbec nic a v roce 2019 se dovezla jedna disková jednotka a elektrotepelný přístroj pro péči o vlasy, které spíše představovaly reklamaci, než čistý dovoz.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Na straně angolského dovozu do ČR byla tradičně zastoupena žula, nicméně v roce 2018 nebyly dovezeny žádné produkty a v prvním dvou měsících roku 2019 byla dovezena jedna disková jednotka a elektrotepelný přístroj pro péči o vlasy, které spíše představovaly reklamaci vyvezených českých produktů.

Naopak na straně českého vývozu do Angoly je zastoupeno mnohem více produktů:

 • procesorové jednotky
 • monitory
 • paměťové jednotky
 • dětské pleny
 • diskové jednotky
 • části kohoutů a ventilů
 • telefony
 • očkovací látky
 • jednotky pro automatické zpracování dat
 • kalíškové nápojové sklo
 • umělé radioaktivní izotopy
 • kalkulačky
 • pračky
 • klávesnice
 • žehličky

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb zaznamenává zcela nepatrnou hodnotu.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Významné české investice ani joint-ventures zatím nejsou v Angole známé, i když v současné době probíhá mnoho jednání o partnerství a založení společných joint-venture.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Současné době se vyjednává Mezivládní dohoda o ekonomické a průmyslové spolupráci, která zákládá také pravidelné zasedání smíšené komise. V platnosti zatím nejsou žádné bilaterální dohody mezi ČR a Angolou.

Dříve uzavřené bilaterální dohody již pozbyly platnost.

Angola však těží volnému přístupu na trh EU (včetně ČR) díky EBA (Everything but Arms). V rámci mezinárodních dohod je platná Dohoda z Cotonou z roku 2000, která upravuje vztahy mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi skupiny afrických, karibských a tichomořských států - AKT.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska bilateriální zahraniční spolupráce (ZRS) ČR Angola již není v současné době považována za tzv. programovou zemi. Nicméně jsou v Angole možné tzv. malé lokální projekty (MLP) či tzv. trilaterální spolupráce (např. organizace Člověk v tísni realizuje projekty v Angole ve spolupráci s dalšími donory).

V minulosti však Angola byla prioritní zemí české ZRS a hlavními sektory bylo zemědělství a školství. Z geografického hlediska se ZRS ČR v Angole zaměřovala na provincii Bié a Moxico. Příklady realizovaných projektů:

 • Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié, který navázal na projekt „Ustavení Centra pro zemědělské vzdělávání“ ve městě Kuitu
 • Sociálně pedagogické centrum v provincii Bié (2008–2010)
 • Chov drůbeže a tržní uplatnění zemědělských produktů v provincii Bié (2007–2010)
 • Podpora základního školství o odlehlých okresech provincie Bié (2009–2012)
 • Podpora středního zemědělského školství v provincii Bié (2009–2011), gestor ČRA
 • Trilaterální projekt: Cleaning up of Cuemba (2010–2011)

V dávnější minulosti spolupráce probíhala na základě dohody o vědeckotechnické spolupráci pod dohledem zvláštní Československo-angolské smíšené komise pro vědeckotechnickou spolupráci. Detailnější podmínky, např. pro vysílání československých expertů do Angoly, definovaly dílčí protokoly. Spolupráce se rozvíjela v oblasti papírnictví, zpracování dřeva, textilního, kožedělného a obuvnického průmyslu, v oblasti lesnictví a energetiky (v provinciích Benguela, Huambo, Bié a Moxico – rozvodné sítě a budování malých vodních elektráren).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: