Angolský průmysl nabízí příležitosti pro české firmy

22. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Angolský průmysl nabízí příležitosti pro české firmy Angolský průmysl je v prvotní fázi svého rozvoje a objevuje se velká poptávka po strojích a technologiích, které se současně těší i výhodnějšímu celnímu zatížení. Pro české podniky se nabízí mnoho příležitostí napříč všemi obory průmyslu a to nejen z pohledu vývozu, ale také investic.

Každoročně se angolský průmysl prezentuje na veletrhu Expo Indústria a veletrhu Projekta, kterých se účastní místní firmy a kde je možné navázat obchodní kontakty. Angola se snaží zlepšovat podnikatelské prostředí a za tímto účelem přijala mnoho nových opatření a zákonů včetně založení nové agentury AIPEX.

Angolský průmysl se nachází ve fázi prvotního rozvoje, rozvíjí se hlavně lehký průmysl s vidinou rychle nabytého zisku a podíl na HDP země dosahuje zatím jen 4 %.

Mezi průmyslové aktivity, které mají v Angole své zastoupení, patří:

 • tradičně těžba ropy a její zpracování, těžba diamantů, stavebních kamenů(mramor, žula) a aktuálně se rozvíjející těžba také dalších nerostných surovin – zemní plyn, zlato, železo, měď;
 • produkce nápojů (džusy, minerální vody, Coca-Cola), včetně piv (Angola má přes 10 svých značek, nejznámější značka Cuca) a s tím související navazující aktivity (výroba plechovek a bandasek, plastových obalů a krabic, nosičů atd.);
 • ocelářství a výroba ocelových trubek, desek, profilů, drátů a tyčí pro stavební účely;
 • produkce hliníku a hliníkových profilů;
 • výroba stavebního materiálu – skleněné desky, betonové profily, nátěry a barvy, cement, polystyren;
 • elektrotechnický průmysl – výroba elektrických kabelů;
 • výroba matrací a plastových produktů různých typů včetně plastových trubek a potrubí;
 • chemický průmysl – chemické látky, saponáty;
 • dřevařský průmysl – dřevěný nábytek včetně toho dekorativního, dveře, trámy;
 • výroba toaletního papíru a krabic;
 • textilní průmysl – produkce pracovních oděvů a několik pár návrhářů s vlastní limitovanou výrobou oděvů;
 • potravinářství – cukr, vejce, mléko, uzeniny, káva, mouka, rýže a zpracování ovoce. Potravinářská výroba je zcela novou průmyslovou aktivitou, která se každým měsícem rozrůstá.

Angola má velký zájem o rozvoj svého průmyslu a o přechod na složitější a sofistikovanější průmyslové obory. Má zájem o znovuobnovení výroby papíru v Angole, o výrobu zemědělských strojů a vybavení, dopravních prostředků včetně aut, zdravotnického vybavení a o rozvoj již stávajícího průmyslu. Aby podpořila průmyslovou aktivitu ve své zemi, tak významně snížila celní sazby (v některých případech až na 0) na dovoz různých typů strojů a technologií pro jejich další využití v průmyslové výrobě a snížila celní sazby na dovoz finálních produktů, které se v zemi zatím nevyrábí. Naopak u produktů, které se v Angole již vyrábí, se celní sazba zvýšila, aby tak ochránila angolskou začínající průmyslovou výrobu vůči levným dovozům ze zahraničí.

České podniky mají příležitost se zapojit do procesu rozvíjení angolského průmyslu a mohou se uplatnit se svými stroji a technologiemi napříč všemi průmyslovými obory. Angolské podniky jsou otevřeny k navazování nové spolupráce a mají zájem o inovativní a současně jednoduché technologie za výhodnou cenu. Kromě výše uvedených oblastí je v současné době velký zájem o technologie na čištění vody a o budování vodních elektráren.

K představení angolských průmyslových firem a k možnému navázání nových kontaktů v této oblasti složí každoročně veletrh Expo Indústria a veletrh Projekta. V tomto roce se oba dva veletrhy konaly ve dnech 14. až 17. listopadu ve Speciální ekonomické zóně (ZEE – Zona Económica Especial) v Luandě. Veletrh Expo Indústria je zaměřen na průmyslové společnosti a veletrh Expo Projekta nabízí přehled angolských firem vyrábějících produkty pro stavebnictví a dekorace pro interiér včetně nábytku.

Ve snaze Angoly o zlepšení podnikatelského prostředí a o přilákání domácích i zahraničních investic byl přijat v březnu 2018 nový zákon o soukromých investicích, který nově umožňuje vstup zahraničních investorů bez povinnosti partnerství s angolskou firmou a také zasílání dividend a peněžní transferů do zahraničí. Vedle toho byl ve stejný moment přijat zákon o konkurenci, který omezil moc monopolů a zajistil volnou hospodářskou soutěž v zemi. Pro usnadnění vstupu investic do země a pro pomoc se založením pobočky či továrny v Angole vznikla nová agentura AIPEX(Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações), která vedle investic má za cíl podpořit i angolské vývozy do zahraničí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Ing. Kristýna Chvátalová, ekonomická diplomatka.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek