Antiqua a Barbuda: Ekonomická charakteristika země

8. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika Antiguy a Barbudy je založená na službách a rostla v r. 2005 odhadovaným tempem 3,2 %, což je méně v porovnání s 5,2 % v r. 2004. Stavebnictví, bankovnictví a pojišťovnictví, komunikace, velkoobchod a maloobchod a turistika jsou klíčovými zdroji zaměstnanosti a příjmů HDP a nahradily v příjmech dříve významný průmysl cukrovarnický. Ekonomika země zaznamenala v posledních třech letech prudký růst, tažený boomem ve výstavbě hotelů a bytů, jakož i některých projektů v souvislosti se Světovým pohárem v kriketu v r. 2007. Sektor turistiky a služeb se sektorem spojených má rostoucí trend, od propadu přílivu turistů v září 2001 v důsledku teroristických útoků, avšak v letech 2004 a 2005 vytvořil příjmy do HDP přes 50 %.

Pro snížení zranitelnosti v důsledku ekonomických šoků a přírodních katastrof zahájila Antigua a Barbuda diverzifikaci ekonomiky a podporuje růst sektoru dopravy, komunikací, zábavního průmyslu (internetových sázkových her) a finančních služeb.

Měnou na AB je Východokaribský dolar (ECS), regionální měna mezi členskými státy Východokaribské měnové unie (Eastern Caribbean Currency Unit - ECCU). Východokaribská centrální banka (ECCB) emituje ECS, řídí měnovou politiku a reguluje a dohlíží na aktivity komerčních bank v členských zemích. ECCB stanovila směnný kurz ECS na 2,70 ECS/1 USD.

Antigua a Barbuda je příjemcem US Caribbean Basin Initiative, která poskytuje bezcelní vstup národního zboží do USA. V r. 2005 7,7 % exportu směřovalo do USA a 48,9 % importu z USA přicházelo. Antigua a Barbuda je členem anglicky mluvícího Karibského společenství a Společného trhu /CARICOM/ a CARICOM jednotného trhu a ekonomiky (CSME - Caricom Single Market and Economy).

Zahraniční vztahy:

AB udržuje diplomatické vztahy s USA, Kanadou, Velkou Británií a Čínou, jakož i s mnoha zeměmi Latinské Ameriky a sousedními Východokaribskými státy. Je členem OSN, Commonwealth of Nations, Organizace amerických států, Organizace Východokaribských států a Východokaribského regionálního bezpečnostního systému RSS.

Velice živé a přátelské vztahy má Antigua a Barbuda s USA již od dob získání nezávislosti. USA podporovaly vládu Antiguy a Barbudy v úsilí o expanzi ekonomické základny a zlepšování občanských životních standardů. Nicméně nedostatek adekvátních regulací finančních služeb přiměl vládu USA k poskytnutí finančního poradenství ostrovům v r. 1999. Tato poradenská činnost byla sice zrušena v r. 2001, ale vláda USA pokračuje v monitorování regulací finančních služeb vládou AB. USA jsou také aktivní v pomoci při likvidaci následků ničivých uragánů a při rehabilitaci prostřednictvím agentury USAID (U.S. Agency for International Development). Americká pomoc je poskytována prostřednictvím multilaterálních agentur jako jsou Světová banka a Karibská rozvojová banka (Caribbean Development Bank), jakož i prostřednictvím kanceláře USAID v Bridgetownu, Barbados.

Dřívější velitelství U.S. Navy bylo přeměněno na regionální výcvikové zařízení pobřežní stráže.

Ročně přijíždí na Antiguu a Barbudu více než čtvrt milionu návštěvníků, z toho třetina z USA a odhaduje se, že cca 4 500 Američanů trvale zemi obývá. USA udržují neoficiálně svou přítomnost na Antiguy a Barbudě.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 • HDP 2009 v běžných tržních cenách: 1,2 mld. USD
 • Tempo růstu HDP (v průměru): 5–6 %
 • HDP per cápita USD: 13 500 (2008)
 • Inflace: mezi 1 a 2 %
 • Nezaměstnanost (2009): 8%
 • Podíl na tvorbě HDP dle sektorů (2008):
  • zemědělství 3 %
  • průmysl 22 %
  • služby 75 %
 • Přírodní zdroje: zanedbatelné

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

 • turistika, stavebnictví, lehký průmysl (výroba oděvů, lihovin, domácích elektrospotřebičů), tempo růstu 6 % (odhad 1997)

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Výstavba hotelů a ubytovacích kapacit je nejvýznamnějším součástí stavebnictví, které dává vláda investiční pobídky a podporu.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

 • Zemědělství (2009): 3 % HDP
 • produkty: ryby, bavlna, zelenina, banány, ananasy, kokosy, mango, okurky, chov dobytka

zpět na začátek

4.6. Služby

Turistika, bankovnictví a ostatní finanční služby, dále doprava námořní a letecká. Ekonomika Antiguy a Barbudy je postavena na příjmech ze služeb, které představují přes 50 % tvorby HDP a mají stále rostoucí trend.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

 • letecká: 3 letiště, z toho 2 s betonovou plochou, mezinárodní letiště V.C. Bird International je na severovýchodě hlavního města St. John`s a poskytuje služby mezinárodním leteckým společnostem American Airlines, British Airway, Air Canada, Air France a BWIA.
 • silniční: celkem 1 165 km, dlážděných 384 km
 • má poměrně rozšířenou silniční síť díky rovnému terénu. Má 250 km silnic, z toho cca 25 % může být považováno za dálnice, ostatní jsou regionálního charakteru
 • námořní: přístav St. John`s slouží i pro kontejnerovou nákladní přepravu

Telekomunikace

Země registrovala v r. 1996 28.000 telefonních stanic, 1 300 mobilních telefonů, 2 televizní vysílací stanice a 31 000 uživatelů, 4 radiové stanice AM, FM a krátkovlnné, v zemi jsou internetové služby, od té doby se díky turismu masivně rozšířily telefonní spoje. Domácí telekomunikační služby jsou poskytovány státní společností Antigua Public Utility Authority (APUA) a mezinárodní spojení poskytuje britská multinacionální Cable and Wireless prostřednictvím Cable and Wireless Antigua Ltd. Mezinárodní telekomunikace probíhají podmořským kabelem optického vlákna, stejně jako Intelsat pozemní stanice.

Energetika

Elektrická energie se vyrábí ve státem vlastněné Antigua Public Utility Authority (APUA) a v r. 1999 společnost vyráběla 90 mil. KWh. Veškerá elektrická energie je na bázi ropy, jelikož na ostrově nejsou žádné vodní ani tepelné elektrárny. Jaderná energetika neexistuje.

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Antigua a Barbuda je příjemcem protidrogové pomoci a požívá výhod vyplývajících z vojenských cvičení USA a civilní humanitární pomoci ve stavebních projektech pro civilní sektor. Blízkost AB americkým Panenským ostrovům a Portoriku je atraktivní jako překladiště pašeráků drog. USA a AB podepsaly řadu dohod, včetně námořního zákona dohody o přeletech a bilaterální smlouvy o extradicích a vzájemné právní pomoci.

Přijatá ekonomická pomoc v r. 1995 dosáhla výše USD 2,3 milionů, novější údaje nejsou k dispozici, avšak v r. 2008 poskytla ČR 20 000 USD na malý rozvojový projekt (počítače).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek