Antiqua a Barbuda: Finanční a daňový sektor

8. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 • Příjmy (USD): 158 milionů (2008)
 • Výdaje (USD): 176 milionů (2008)

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

V mil. USD v r. 2000 dle IMF:

 • Běžný účet: -79
 • Bilance zboží: -299
 • Bilance služeb: 250
 • Bilance důchodů: -39
 • Běžné transfery: 8
 • Kapitálový účet: 18
 • Finanční účet: 64
 • Přímé investice v zahraničí: -
 • Přímé investice na AB: 33
 • Aktiva portfoliových investic: 0
 • Pasíva portfoliových investic: 2
 • Ostatní investiční aktiva: 0
 • Ostatní investiční pasíva: 29
 • Netto omyly a opomenutí: -9
 • Rezervy a související položky: 6

IMF uvádí celkové exporty Antiguy a Barbudy v r. 2009 ve výši 420 mil. USD a dovozy 341 mil. USD, dluh 164 milionů USD a úvěry 415 milionů USD.

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

 • Externí dluh (2008): 427 milionů ECS (jen veřejného sektoru)

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Hlavní banky:

 • American International Bank
 • American Pacific Trading
 • Antigua and Barbuda Investment Bank Limited - národní banka
 • Antigua Commercial Bank - národní banka
 • Antigua Overseas Bank
 • Bank of New Scotia
 • Bank of Antigua Limited
 • Barclays International Ltd.
 • Barclay´s Bank Plc
 • Canadian Imperial Bank of Commerce
 • Caribbean American Bank
 • Eastern Caribbean Central Bank
 • Heritage Bank of London
 • Horizon Bank International
 • Royal Bank of Canada
 • International Exchange Bank
 • Stanford International Bank Limited
 • Swiss American Bank Limited
 • West Bond International Bank a další

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Antigua a Barbuda byla zařazena různými regionálními i mimoregionálními finančními institucemi mezi země s nejmenším daňovým zatížením v Karibiku. Pouhých 17 % hrubého národního produktu pochází z daní, zatímco ostatní karibské země dostávají v průměru kolem 27 %. V r. 2000 vláda zavedla novou 2% daň z brutto prodejů nad 50 000 ECS ročně. Tato daň nahradila 25% obchodní daň ze zisku.

Mezinárodní měnový fond navrhnul vládě zavést daň z přidané hodnoty (VAT – Value-Added Tax) jako opatření ke zvýšení daňových příjmů. Na ostrovech Antigua a Barbuda neexistuje daň z příjmu fyzických osob. Firmy středního rozsahu platí nebo zadržují během hospodářského roku následující daně a mandatorní příspěvky:

 • Korporátní daň z příjmu: 30 %
 • Příspěvky na sociální zabezpečení: 5 % z hrubého platu
 • Daň z převodu majetku (kolkovné): 7,5 % z prodejní ceny
 • Zdravotní pojištění: 3,5 % z hrubého platu
 • Daň z pohonných hmot: zahrnuta v ceně PHM
 • Daň z majetku (budovy): 0,75–1 % z tržní ceny
 • Daň z majetku (pozemky): 6 000 sq. ft.x 50 ECS x 1 %
 • Daň z motorových vozidel: fixní poplatek 1 500 ECS podle váhy vozidla a počtu náprav
 • Silniční daň z kontejnerových vozidel: 20 ft 200 ECS, přes 20 ft 300 ECS
 • Daň z finančních transakcí: 0,2 centu za šek

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek