Antiqua a Barbuda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

ČR nemá s Antiguou a Barbudou uzavřeny žádné smluvní vztahy.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna ČR – Antigua a Barbuda v tis. USD
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007/01-09
Vývoz 17 4 0 18 93 55 4 241 103
Dovoz 0 0 1 554 97 78 319 363 262
Obrat 17 4 1 682 190 133 323 604 365
Saldo -17 -4 -1 -646 -4 -23 -315 -122 -159

Pramen: statistiky ČSÚ, říjen 2007
2007/01–09 = leden až září 2007

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky (2005 a 2006)

Gramofonové desky a pásky, nástroje a ruční nářadí, rozvaděče, rozvodné panely, stoly a ovládací pulty, stroje šicí, nábytek, jehly k šicím strojům, výrobky z plastů

Hlavní dovozní položky (2005 a 2006)

Látky, odpady a rostlinné zbytky pro výživu zvířat, elektrické akumulátory vč. separátorů, víno z čerstvých hroznů, bavlněné tkaniny, arašídové oříšky nepražené, hliníkové tyče, pruty a profily

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Trh Antiguy a Barbudy je velice limitován jak rozlohou, tak počtem obyvatelstva, je orientován zejména na turistiku a cestovní ruch, a to na vrstvy movitých turistů z USA, Kanady a zemí EU a pro české podnikání není příliš perspektivní. Výjimkou mohou být některé velké české cestovní kanceláře, které by mohly nabídnout své služby v turistice nejbohatším vrstvám obyvatel ČR.

Vzájemná obchodní výměna je na velmi nízké úrovni a za posledních téměř 10 let nezaznamenala obchodní bilance aktivní saldo ve prospěch ČR.

Pro další zpracování trhu se doporučuje soustředit akviziční aktivity především na sektor služeb a dodávky průmyslových výrobků lehkého zpracovatelského průmyslu. Konkrétně na sektor turistiky a s ní spojené služby, vývoz pro turisty atraktivních položek, jako je broušené sklo, bižuterie, perly a polodrahokamy, výrobky z drahých kovů, event. porcelánové výrobky a dále vybavení mezinárodních hotelů textilními výrobky, sklem a porcelánem, případně potravinářské speciality, nápoje, lihoviny a pivo.

Pro dovoz do ČR mohou být atraktivní vybrané zemědělské produkty (tropické ovoce a šťávy, banány, kokosy, ananas, mražené ryby).

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Caracas nemá informace o bilaterálních aktivitách českých exportérů a importérů v relaci Antigua a Barbuda a v jeho evidenci nefiguruje žádná významná firma, která by byla dlouholetým obchodním partnerem pro české firmy.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas nezaznamenal v r. 2005 a 2006 z Antiguy a Barbudy žádné poptávky po českém zboží a službách. Vzájemné obchodní vztahy se odvíjejí zřejmě jen na bázi ad hoc, jelikož v posledních letech nebyly zaznamenány opakované vývozy stejných zbožových položek.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla v r. 2008 prostřednictvím SM v New Yorku ostrovům Antigua a Barbuda rozvojovou pomoc dodávkou 30. školních počítačů v rámci malého lokálního projektu z oblasti vzdělávání „Five Islands Community Computer Access Centre“ v hodnotě 20 000 USD. Jiná rozvojová nebo humanitární pomoc nebyla ČR poskytnuta.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

O vzájemné výměně v oblasti služeb nejsou vedeny ani v ČR ani na Antigua a Barbuda žádné statistiky.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek