Antiqua a Barbuda: Očekávaný vývoj v teritoriu

8. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Nejsou očekávány žádné významné události v příštím roce, které by měly výraznější dopad na ekonomickou sféru země.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

ZÚ nemá informace o přípravě nových zákonů a daní, ani o uvažovaném vstupu země do nových mezinárodních uskupení. Očekává se pokračování v dosavadním trendu zahraniční a vnitřní politiky i  v r. 2011.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové možnosti pro český export nejsou, je žádoucí, aby se čeští podnikatelé pokusili využít současný a několik let trvající pozitivní vývoj pro příliv investic do země, hlavně v oborech turistiky a služeb.

Pozn. ZÚ Caracas:
Pro zpracování této STI byly využity všechny dostupné, zejména internetové zdroje. ZÚ nemá v relaci Antigua a Barbuda žádné zastoupení využitelné pro získávání relevantních informací o makroekonomických ukazatelích trhu, rozpočtu a platební bilanci, zahraničním obchodě, vzájemné obchodní a ekonomické spolupráci ČR apod. Podrobné makroekonomické údaje a rozbor účetní uzávěrky země není k dispozici, zpracovává se pouze pro potřeby regionální centrální banky CARICOMu, Eastern Caribbean Central Bank se sídlem na St. Kitts.

Tuto STI je proto třeba považovat za základní orientační informaci o tomto minitrhu určenou pro české podnikatele.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek