Antiqua a Barbuda: Základní informace o teritoriu

8. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • Antigua a Barbuda (Antigua and Barbuda)

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • Antigua 281 km2
 • Barbuda 161 km2

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 93 tisíc
 • Pracovní síla (2007): 31 000 (obchod a služby, zemědělství, průmysl), z toho cca 8 520 přistěhovalci; 45,5 % pracovních sil jsou ženy a 60 % žen pracuje ve veřejném sektoru, většina žen pracuje v hotelnictví a ve školství
 • Nezaměstnanost (2007): 10 %

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,8 % (odhad 2009)
 • Gramotnost dospělého obyvatelstva: 85,8 %
 • Dětská úmrtnost: 11/1 000
 • Délka života: muži 70, ženy 74 let

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • téměř 100 % afrického původu, dále britského, portugalského a levantskoarabského původu

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • hlavně anglikánské s evangelickými protestanty a římskokatolickými menšinami

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město

 • St. John`s (30 000 obyvatel)

Další města

 • English Harbour Town
 • Codrington (Barbuda)

Administrativní rozdělení

 • 6 hrabství a dvě dependence (Barbuda a Redonda)

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar ECS 2,70/1 USD

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. 1. Nový rok
 • 6. 4. Velký pátek
 • 8. 4. Velikonoce
 • 9. 4. Velikonoční pondělí
 • 7. 5. Svátek práce
 • 27. 5. Svatodušní neděle
 • 28. 5. Svatodušní pondělí
 • 6. 8. Karnevalové pondělí
 • 7. 8. Karnevalové úterý
 • 1. 11. Den nezávislosti
 • 9. 12. Den Hrdinů
 • 25. 12. Vánoční svátky
 • 26. 12. Boxing Day

Pracovní doba

 • po–so 8:00–16:30 hod.
 • ne 8:00–12:00 hod.

Prodejní doba

 • po–so 8:00–20:00
 • ne zavřeno

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Telefonní spojení pro volání na Antiguu a Barbudu: 001-268-kód oblasti-číslo místního telefonu

Dochvilnost na obchodní schůzku není silnou stránkou místních obchodních kruhů, obvyklé je spíše zpoždění 15–20 minut. Je nevhodné přistoupit ihned po příchodu k projednávání obchodního tématu, obvykle se konverzuje cca 10 minut o obecných záležitostech, dotýkající se reálií a aktuálních událostí na ostrovech Antigua a Barbuda a v širším kontextu jejich postavení v Karibské oblasti a v závěru přejít k projednávání samotného tématu schůzky. Je také obvyklé vyjádřit zájem o rodinu partnera a jeho záliby a příp. obdarovat partnera drobnými dárkovými a upomínkovými předměty (hudební kazety, knihy, broušené sklo a bižuterie apod.).

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je omezená. Na ostrovech je pouze Všeobecná nemocnice (Hospital General) a soukromá klinika Adlin. Upozorňujeme, že soukromá klinika Adlin požaduje před započetím léčby zálohu odpovídající výši 4 000 britských liber. Případné přeplatky klinika navrátí. Na ostrově není přetlaková komora pro postižené hloubkovou nemocí. Všechny těžší případy jsou převáženy k ošetření do USA (Portoriko, Miami). Doporučuje uzavřít zdravotní pojištění, které může krýt nákladnou leteckou přepravu.

Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními společnostmi, zvláště se společnostmi z USA a Velké Británie. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.

Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici se vyžaduje při příjezdu do země z infikovaných oblastí a u dětí od 1 roku věku. Očkování proti malárii a choleře se nevyžaduje.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

ČR nemá s Antiguou a Barbudou bezvízový styk, proto čeští občané potřebují pro vstup na Antiguu a Barbudu víza. Dále je nutno se prokázat platným pasem nejméně 6 měsíců a platnou zpáteční letenkou nebo lodním lístkem.
Pro bližší informace doporučujeme obrátit se na High Commission of Antigua and Barbuda v Londýně nebo na ZÚ Antiguy a Barbudy v Paříži na tyto adresy:

High Commission of Antigua and Barbuda
2nd Floor, 45 Crawford Place
London W1H 4LP
United Kingdom
Telefon: 004420-7258 0070
Fax: 004420-7258 7486
e-mail: visainfo@antigua-barbuda.com
web: http://www.antigua-barbuda.com/

Ambassade de Antigua et Barbuda
43,. Avenue de Friedland
75008 Paris
France
Telefon: 00331-5396 9396
Fax: 00331-5396 9397

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V období od června do listopadu je možný výskyt uragánů. Politická situace je v zemi stabilní. V zemi je možno dostat horečnaté onemocnění dengue způsobené komářím štípnutím. Doporučujeme používat repelenty.

Antigua a Barbuda je poměrně bezpečná země. Doporučuje dávat pozor na kapesní zloděje. Předměty ponechané na pláži bez dozoru se mohou stát objektem krádeže. Nedoporučujeme pohyb po setmění po opuštěných plážích.

Na ostrovech se jezdí vlevo. Kvalita komunikací je poměrně dobrá, auta vyskytující se na ostrovech jsou ve špatném technickém stavu (nefungující brzdová či signální světla, nefunkční brzdy aj.).

Za držení a pašování drog mohou hrozit vysoké tresty odnětí svobody a peněžní pokuty.

Další informace je možno získat na: www.antigua-barbuda.org a www.interknowledge.com/antigua_barbuda.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela (do 31. 1. 2011).

Adresa:
EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Country Club de Caracas
Apartado 61.981
Caracas 1060-A
Venezuela
Telefon: 0058-212-2611746, 2618528
Fax: 0058-212-2663987
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz,commerce_caracas@mzv.cz

Působnost ZÚ Caracas (do 31 1. 2011):

 • Venezuela, Surinam, Guyana, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Svatý Krištof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago

Honorární konzulát ČR v Saint John`s ani jinde na ostrovech není.

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrovech Antigua a Barbuda své zastoupení ani kontaktní kancelář.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance 999/911 0251
 • Policie 999/911 0125
 • Hasiči 999/911 0044
 • Záchranáři 999/911 3062

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK
Headquarters
P.O.Box 89
Basseterre
St. Kitts
Telefon: 001-869-465 25 37
Fax: 001-869-465 95 62
e-mail: info@eccb-centralbank.org

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK
ECCB Agency Office
Mr. Albert Lockhart (President Representative)
P.O.Box 741
Sagicor Financial Centre
Factory Road
St. John`s
Antigua
Telefon: 001-268-462 24 89
Fax: 001-268-462 24 90
e-mail: eccbanu@candw.ag

ANTIGUA AND BARBUDA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Mr. George Jr. Goodwin
Ms. Holly Peters
Corner of North and Popeshead Streets
P.O.Box 774
St. John`s
Antigua
Telefon: 001-268-462 07 43
Fax: 001-268-462 45 75

ANTIGUA AND BARBUDA CHAMBER OF COMMERCE
Mr. Joseph Clarvis (President)
Mr. Lionel Boulos (Executive Director)
Redcliff Street
P.O.Box 774
St. John`s
Antigua
Telefon: 001-268-462 07 43
Fax: 001-268-462 45 75

ANTIGUA AND BARBUDA DEPARTMENT OF TOURISM AND TRADE OFFICE
25 S.E. 2nd Ave., No. 300
Miami, FL 33131
U.S.A.
Telefon: 001-305-381 67 62
Fax: 001-305-381 79 08

MINISTRY OF PLANNING, TRADE, INDUSTRY, COMMERCE AND PUBLIC SERVICE AFFAIRS
Ms. Carlene Knight
St. John`s
Antigua

MINISTRY OF LABOUR, PUBLIC ADMINISTRATION AND EMPOWERMENT
Ministries Headquarter
Third Floor, State Insurfance Building
Long and Thames Streets
St. John`s
Antigua
(téměř všechna ministerstva se nacházejí na této adrese)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek