Argentina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

14. 11. 2019

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance mezi ČR a Argentinou (v tis. USD):

  2014 2015 2016 2017 2018
Export 90 721 88 955 89 956 92 442 75 835
Import  77 586 98 812 117 502 98 116 83 176
Saldo 13 135 -9 857 -27 546 -5 674 -7 341

 

Ze statistik vzájemného obchodu je v případě Argentiny velice těžké vyvozovat nějaké hlubší závěry. Do roku 2015 přetrvácající problémy a omezení zahraničního obchodu se odbourávají jen postupně a meziroční změny proto nevypovídají příliš o ekonomické aktivitě v Argentině a z toho plynoucí dovozní poptávce. Je vidět, že český vývoz byl do roku 2017 objemově víceméně stabilní, což lze chápat jako jen pomalé (znovu)objevování Argentiny ze strany českých firem do té doby, protože celkový dovoz Argentiny rostl ve stejném období meziročně o desítky procent. Na poklesu našeho vývozu v roce 2018 má jednoznačně vliv ekonomická krize, do které Argentina upadla a která stále ještě trvá. Výkyvy v objemech našich dovozů z Argentiny způsobují především kolísající ceny zemědělských komodit, které tvoří největší část argentinských vývozů.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Argentiny za rok 2018 (tis. USD)

 

Kód zboží  Název zboží  Objem
 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel  7 477
8536 Elektrická zařízení 6 398
8429 Buldozery, srovnávače, rypadla 5 390
8414 Čerpadla vzduchové vývěvy kompresory 4 058
7202 Feroslitiny 3 337
5603 Textilie netkané impregnované i laminované 3 049
8415 Stroje přístroje klimatizační  2 603
3917  Trouby trubky hadice pžíslušenství z plastů 1 966
8537 Tabule, panely, ovládací stily 1 905
8413 Čerpadla zdviže na kapaliny 1 834

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Argentiny za rok 2018 (tis. USD)

Kód zboží  Název zboží  Objem
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 30 992
5101 Vlna nemykaná nečesaná 13 181
2401 Tabák nezpracovaný 5 886
0201 Hovězí maso 5 091
1202 Arašidové oříšky 4 844
0805 Citrusové plody 2 953
2008 Ovoce, ořechy aj. 2 446
2204 Víno z čerstvých hroznů 2 028
2308 Látky, odpady, zbytky rostlin pro výživu zvířat 1 408
8409 Části současti pro pístové motory 1 220

 

Srovnání vzájemného česko-argentinského obchodu odpovídá struktuře obchodu i dalších vyspělých, především evropských zemí. Argentina poptává průmyslové produkty a hlavní pozice v jejím vývozu zaujímají položky, spojené se zemědělstvím a potravinovou produkcí. 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Argentina je velkým poskytovatelem turistických služeb, z čehož má každý rok miliardové příjmy v dolarech. I čeští turisté začínají více objevovat argentinskou nabídku a utrácet tak za služby v Argentině. Český vývoz služeb do Argentiny je minimální, struktura a ekonomický stav argentinské ekonomiky nedává vzniknout přílišnému prostoru pro velký vývoz služeb, což je příznakem vyspělých ekonomik jako např. USA (prodej software, filmů a hudby, konzultačních služeb aj.). Většina vzájemné obchodní výměny v oblasti služeb se proto odehrává v oblasti dopravy a turistiky. Přesná čísla k dispozici nejsou.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem na geografickou vzdálenost Argentiny od ČR je většina zde přítomných českých firem zastoupena místních zástupcem nebo dealerem, který obchoduje na svoje jméno, bez uvedené české firmy. Za vxyložené české investory do argentinských společností tak lze považovat pouze firmy Moravia IT, Vítkovice Lahvárna, Mega, ZKL.

 

České firmy v Argentině:
Brand Embassy
Eduardo Mendoza
Mob.: +54 9 11 5400 2868
E-mail: eduardo.mendoza@brandembassy.com
www.brandembassy.com

 

Mega
Jorge Fesenko
Tel.: +540 353 450 7540
Mob.: +549 353 417 2910
E-mail: gueorguiy.fesenko@mega.cz
www.mega.cz

 

Moravia IT
Mariana Penachi
Nordlink PWP Building
Av. Madres de Plaza 25 de Mayo 3020 - 6th Floor
S2013SWJ Rosario
Tel.: +54 0341 5302 406
Mob.: +549341 3669 933
E-mail: marinap@moravia.com
www.moravia.com

 

ZKL Rodamientos
Pablo Mendez
Av. Alicia Moreau de Justo 1848
Tel.: +54 9 113944 6505
E-mail: pablomendez@zklgroup.com.ar
www.zklgroup.com.ar 

 

Sherlog

Ángel Quiroga

Av. Alicia Moreau de Justo 1848

Tel.: +54 11 4313 0331

E-mail: quiroga@sherlog.com

www.sherlog.com

 

Zástupci českých firem v Argentině:
Aberdeen International (Plzeňský Prazdroj, Budvar)
Carlos Paulik
Av. del Libertador 13925
Martinez, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4798 3142
E-mail: cpaulik@aberdeenfoods.com
www.aberdeenfoods.com

 

Ángel Baraldo (Česká zbrojovka)
Alejandro Baraldo
Av. Belgrano 270
Buenos Aires
Tel.:+54 114342 4233
E-mail: alebaraldo@angelbaraldo.com
www.angelbaraldo.com

 

Altemaq (TOS Varnsdorf)
Federico Brandt
Defensa 665
Buenos Aires
Tel: +54 11 5238 9873
E-mail: federicobrandt@altemaqsa.com.ar
www.altemaqsa.com.ar

 

Baremes (Technistone)
Lionel Barese
Espinosa 2253
Buenos Aires
Tel.: +54 9 11 4044-0596
E-mail: lbarese@baremes.com.ar
www.baremes.com.ar

 

Brisk Latinoamerica (Brisk Tábor)
Tristan Marek
Tel.: +54 911 6594 6954
E-mail: tristan.marek@briskla.com

 

Henia (Ekopanely)
Juan Manuel Vázquez
Tel.: +54 9 3548 467 342
E-mail: jmvz@henia.com.ar
www.henia.com.ar 

 

VKING SAS (LET - Aircraft Industries)
Juan Manuel Tobio
Av. del Libertador 1254
Buenos Aires
Tel.: +54 11 3093 1292
jmtobio@vking-ar.com
www.vking-argentina.com

 

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Argentinou od roku 1998 platnou Dohodu i podpoře a vzájemné ochraně investic.

 

Předseda vlády ČR podepsal u příležitosti své návštěvy 6. března 2006 Smlouvu o hospodářské a průmyslové spolupráci. Argentinská strana ratifikovala dokument na podzim roku 2008, o čemž informoval během své návštěvy v Praze ministr zahraničních věcí, Jorge Taiana. V roce 2011 proběhlo v Praze jednání první Smíšené komise, od té doby se jej nepodařilo z důvodu nezájmu argentinské strany zorganizovat. Při návštěvě náměstka ministra průmyslu a obchodu V. Bartla v březnu 2017 došlo ke shodě, že je potřebné zorganizovat další setkání Smíšené komise.

 

Dohoda o spolupráci mezi ministerstvy obrany

Na začátku roku 2019 obě strany dokončily jednání o textu dohody. Hledá se termín a vhodná příležitost k podpisu.

 

Smlouva mezi Celními správami o spolupráci v celních otázkách

V březnu 2019 byla tato smlouva podepsána, v platnost vstoupí během několika následujících měsíců.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká firma Lesprojekt realizuje B2B projekt rozvojové pomoci hrazený z poloviny Českou rozvojovou agenturou. Projekt má za cíl vytvořit podnikatelský plán na zavedení řízeného vodního hospodářství na argentinských vinicích, v první fázi v provincii San Juan. Více o projektu na webu společnosti Lesprojekt

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: