Arménie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

viz níže

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod, tis. USD, zdroj: ČSÚ

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz ČR

19 078

26 142

23 206

21 239

38 002

Dovoz ČR

2 335

2 122

2 185

3 099

3 587

Obrat

21 413

28 264

25 391

24 338

41 589

Saldo ČR

19 078

24 020

21 021

18 140

34 415
Vzájemný obchod, tis. USD, zdroj: ArmStat

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz AM

8 437

1 672

1 714

2 319

 2 582

Dovoz AM

21 185

19819

19 940

14 940

 27 025

Obrat

29 622

31 986

35 745

25 824

 29 607

Saldo AM

-12 748

-28 642

-32 317

-21 186

-24 443

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu 2018 leden–únor, tis. USD, SITC(4)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota, USD (tis.)

7641

Telef. přístroje (vč. mob.);ost. přístr.k vysílání, přijímání hlasu

4 099

7165

Generátorová soustrojí

1 153

7523

Ostatní zařízení k autom.zprac.dat,dat

447

6652

Skleněné zboží pro domácnost, kanceláře, k výzdobě

204

6429

Výrobky z buničiny, papíru, lepenky, buničité vaty

195

7522

Zařízení k autom. zprac. dat přenosná, ˂10kg, obs. CPU, klávesnici,displej

159

7781

Články (baterie) a elektr. akumulátory vč. dílů

149

5533

Přípravky pro péči o vlasy

142

7527

Paměťové jednotky

140

7742

Přístroje na bázi rtg. aj. záření, příslušenství, díly

124

Zdroj: ČSÚ

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu 2018 leden–únor, tis. USD, SITC(4)

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota, USD (tis.)

1124

Lihoviny; likéry a ostatní alkoholické nápoje

100

6842

Hliník, slitiny hliníku, tvářené

58

8414

Pánské, chlapecké kalhoty, kombinézy, šortky ap.

38

2789

Minerály, surové

28

8746

Přístroje a zařízení k automatické regulaci a ovládání

22

8215

Nábytek, dřevěný

18

6353

Dřevo stavební tesařské a truhlářské

17

8413

Pánská, chlapecká saka, blejzry

15

8411

Pánské, chlapecké svrchníky, pláštěnky, větrovky apod.    

12

6659

Výrobky ze skla, jinde nezařazené

10

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze po otevření konzulárního úseku ZÚ Jerevan v květnu 2015 zmínit zvýšený objem turistického ruchu.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy mají zájem navázat na dodávky z minulosti, kdy byly z ČR vyvezeny do Arménie např. turbíny pro vodní elektrárny, a podílet se na modernizaci arménské infrastruktury svou vyspělou technologií a výrobky. Je rozpracován projekt na dodávku cca 120 traktorů Zetor pro kraj Armavir, na dodávku 200 nákladních vozů Tatra pro nový projekt těžby molybdenu, na dodávku elektrických železničních souprav pro Jihokavkazskou železnici Škody Vagonka, na dodávku trolejbusů Škoda pro Jerevan.

Existuje prostor pro spolupráci v oblasti ekologického energetického strojírenství (kogenerační jednotky na bioplyn či turbíny do čističek odpadních vod a systémů zásobování pitnou vodou) a potravinářského strojírenství. Čeští vědci spolupracují v rámci mnohostranných projektů rozvojové spolupráce na zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny Metsamor, na pravidelné údržbě se podílí Škoda JS.

Škoda JS – realizován kontrakt na provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru na Jaderné elektrárně Metsamor

CINK Hydro-Energy k.s. – připravovaný projekt na dodávku 4 ks turbín pro větší investiční celek - kaskádu elektráren MVE Amberd. Financující banka – ČSOB, a.s., dovozce – Amberd HEK, Ltd., dlužník – Ardshininvestbank CJSC, pojištění EGAP

Zetor – jednání o dodávkách traktorů (cca 120 ks pro kraj Armavir). Jednání se v posledních týdnech zadrhla na vyšší ceně Zetoru v porovnání s polskou konkurencí.

Škoda Vagónka – jednání o dodávkách elektrických železničních souprav pro Jihokavkazskou železnici, což je dceřiná společnost RŽD (Ruské železnice), která má veškerou železniční dopravu v Arménii v koncesi na 30 let.

Škoda Electric – jednání o dodávkách trolejbusů pro Jerevan, nabídka předložena prostřednictví ZÚ, město hledá možnosti financování.

Tatra – jednání o dodávkách 200 ks nákladních automobilů pro nový projekt těžby molybdenu, momentálně se čeká na legislativní změny, které investor vyžaduje.

Škoda Auto – úspěšně působí na arménském trhu, zásobuje především taxislužby a podnikové flotily, má zájem i o dodávky pro státní sektor, jako např. v Moldavsku, či policii, jako např. v Gruzii; na příkladu Škody je možné vnímat jistou diskriminaci některých dovozců a prodejců motorových vozidel, na něž se nevztahují stejné podmínky státní podpory při prodejích určitým skupinám obyvatelstva – vláda subvencuje prodeje motorových vozidel mladým rodinám, ale pouze značky Kia.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Arménie oficiálně oznámila, že není právním nástupcem bývalého SSSR, a proto neuznává platnost žádné smlouvy či dohody z dřívějšího období, a prohlásila, že dává přednost vytvoření nové smluvní základny. K uzavření sukcesní problematiky s Arménskou republikou došlo k 28. 4. 2004 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy sjednané mezi bývalým Československem a SSSR.

Mezi oběma zeměmi jsou podepsány následující bilaterální dokumenty:

 • Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV Arménie - Jerevan, 1. 3. 1996
 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku – Jerevan, 6. 7. 2008
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci – Jerevan, 26. 3. 2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu – Jerevan, 10. 12. 2010
 • Memorandum o porozumění mezi Diplomatickou akademií MZV ČR a Diplomatickou školou Arménie – Praha, 25. 4. 2013
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti – Praha 30. 1. 2014
 • Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy – Praha 30. 1. 2014
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci – Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním daňovým a celním výborem Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014
 • Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky– Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o vzájemném porozumění mezi vedením Karlovarského kraje a vedením Vajoc dzorské oblasti o obchodně-ekonomické, humanitární a kulturní spolupráci – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o porozumění mezi Moravskoslezským krajem a Armavirským krajem – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Krkonošským národním parkem a Národním parkem Dilijan – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Ústavem hematologie a krevní transfuze a Hematologickým centrem prof. R.H. Jeoljana – Praha 31. 1. 2014
 • Smlouva o společném vývoji metod buněčné terapie – Praha 31. 1. 2014
 • Dohoda mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. a Arménskou exportní pojišťovací agenturou – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o porozumění mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Asociací podnikatelů ve stavebnictví Arménské republiky – Praha 31. 1. 2014.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V Arménii se ČR v rámci rozvojové spolupráce zaměřovala v uplynulých letech převážně na prevenci migrace do ČR (dvoustranné projekty Ministerstva vnitra) a na jadernou energetiku (mnohostranné projekty Státního úřadu pro jadernou bezpečnost).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: