Arménie: Vztahy země s EU

5. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

Vztahy EU - Arménie

EU spolupracuje s Arménií v rámci evropské politiky sousedství a jejího východního regionálního rozměru, Východního partnerství. Vztahy mezi Evropskou unií a Arménií vycházejí z komplexní dohody o partnerství a prohloubení partnerství mezi EU a Arménií (CEPA), která byla podepsána v rámci summitu Východního partnerství v Bruselu v listopadu 2017 a vstoupila v prozatímní platnost dne 1. června 2018. CEPA zohledňuje nové globální, politické a ekonomické zájmy, které obě strany sdílí. Dohoda umožní silnější spolupráci v odvětvích, jako je energetika, doprava, životní prostředí a obchod. Je spojena s reformními závazky země a jejím cílem je zlepšit kvalitu života obyčejných Arménů hmatatelným a viditelným způsobem, posílit právní stát a zlepšit podnikatelské prostředí a podpořit větší propojení mezi EU a Arménií v oblasti energetiky a dopravy.
Pomoc EU Arménii podporuje tyto politické cíle a je financována prostřednictvím evropského nástroje sousedství (ENI) na období 2014–2020. Nahrazuje nástroj evropského sousedství a partnerství (ENPI) na období 2007–2013. Dalšími zdroji financování jsou tematické programy zaměřené na lidská práva a občanskou společnost.

Poslední report (5/2019) k implementaci CEPA zde: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/partnership_implementation_report_armenia.pdf

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Arménii: https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/area/contacts_en

Poštovní adresa:
21 Frik Street, Jerevan 0002, Arménie
Vstup pro návštěvníky: z Proshyan Street
Arménie

Telefonní číslo:
Telefon: + 374 (10) 54 64 94
Fax: + 374 (10) 54 64 95
E-mailem:
Delegation-Armenia@eeas.europa.eu

Vedoucí delegace:
Piotr Antoni ŚWITALSKI

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

AM obchod s členskými státy EU, 2018, zdroj: Armstat. Údaje jsou v tis. USD

EU je první vývozní destinací pro arménské produkty a druhý největší obchodní partner.

EU28

Export 2018

Změna, %

Import 2018

Změna, %

Rakousko

6370.5

329.7

24608.3

117.3

Belgie

49202.2

107.5

39445.9

91.1

Bulharsko

215270.5

76.2

43771.6

109.5

Chorvatsko

182.0

129.5

3208.2

381.3

Kypr

24.6

20.0

692.4

45.5

Česká republika

2903.2

112.1

40016.7

149.6

Dánsko

1815.7

250,0

7177.9

129.4

Estonsko

584.9

91.8

17572.2

124.4

Finsko

271.0

15.3

33155.9

139.7

Francie

8625.3

182.0

110154.4

149.8

Německo

136079.3

102.2

291914.0

145.1

Řecko

271.5

140.3

64623.0

132.0

Maďarsko

678.9

31.1

16370.1

127.1

Irsko

6.4

50.8

10652.0

108.2

Itálie

49877.3

115.2

182623.9

115.6

Lotyšsko

3387.4

116.6

3701.7

135.5

Litva

2012.9

104.2

6377.6

113.8

Lucembursko

1260.7

99.1

934.9

130.7

Malta

179.6

986.8

66.9

28.4

Nizozemsko

132356.2

149.4

55869.5

169.8

Polsko

8307.4

104.5

43997.2

89.2

Portugalsko

432.5

104.5

8014.8

123.9

Rumunsko

54937.3

1 550.0

14363.9

160.5

Slovensko

399.3

370.0

9379.7

103.4

Slovinsko

12.4

64.2

12992.3

79.6

Španělsko

393.9

23.0

36842.0

104.6

Švédsko

367.9

46.2

28516.5

99.7zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu

regionálního rozvoje, politických, hospodářských a sociálních reforem.

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástorje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI.

Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

EU spolupracuje s Arménii v rámci Evropské sousedské politiky a ve východní regionální oblasti – Eastern Partnership. Cílem je přiblížit Arménii EU.

Více o ENI a GSP.

 

Konkrétní nástroje v rámci Východního partnerství a dalších programů:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: