Arménie: Vztahy země s EU

23. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

Arménie na konci roku 2017 podepsala dohodu Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), a tudíž se vztahy nesly ve znamení její ratifikace a následné implementace.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu regionálního rozvoje, politických, hospodářských a  sociálních reforem. 

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástroje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI. Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

AM obchod s členskými státy EU, 2017, zdroj: Armstat. Údaje jsou v tis. USD

EU je první vývozní destinací pro arménské produkty a druhý největší obchodní partner.

EU28 Export 2017 Změna, % Import 2017 Změna, %
Rakousko 1 893,3 124,2 21 489,3 126,4
Belgie 45 680,7 109,8 43 994,9 75,8
Bulharsko 286 204,0 187,8 40 438,6 118,9
Chorvatsko 79,3 56,7 850,7 60,6
Kypr 123,6 404,3 1 551,5 70,2
Česká republika 2 582,3 111,3 27 024,6 180,9
Dánsko 816,0 337,9 5 844,9 104,3
Estonsko 697,1 157,0 14 143,3 142,6
Finsko 1 784,8 1 170,1 24 379,9 136,0
Francie 4 497,8 117,0 77 650,9 146,6
Německo 132 483,5 95,3 206 523,3 110,8
Řecko 183,6 32,2 49 656,5 272,6
Maďarsko 1 683,8 214,6 12 963,7 119,1
Irsko 12,6 89,8 10 110,8 99,3
Itálie 37 425,3 117,4 163 322,1 126,8
Lotyšsko 2 964,6 193,1 2 733,8 177,3
Litva 2 009,1 66,9 5 404,5 126,0
Lucembursko 1 268,0 142,7 758,3 94,6
Malta 18,2 77,5 237,4 101,6
Nizozemsko 90 755,0 178,5 36 397,3 127,4
Polsko 8 142,6 43,3 50 510,0 139,8
Portugalsko 413,9 2 142,8 6 608,4 112,8
Rumunsko 3 542,9 13,3 9 414,5 62,4
Slovensko 106,5 56,0 9 089,2 206,8
Slovinsko 19,3 53,3 8 387,9 115,3
Španělsko 1 736,4 1 295,9 36 322,5 143,3
Švédsko 796,4 519,3 29 218,4 214,9

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu

regionálního rozvoje, politických, hospodářských a sociálních reforem.

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástorje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI.

Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

EU spolupracuje s Arménii v rámci Evropské sousedské politiky a ve východní regionální oblasti – Eastern Partnership. Cílem je přiblížit Arménii EU.

Více o ENI a GSP.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: